Alles over sociale dekking en sociale verzekeringen voor zelfstandigen.

Auteur: By Partena Professional
Leestijd: 4min

De sociale uitkeringen voor loontrekkenden zijn vaak gunstiger dan die voor zelfstandigen. Als zelfstandige ondernemer bent u verplicht u voor de start van uw activiteit aan te sluiten bij een sociale verzekeringskas. Aan dat fonds betaalt u - afhankelijk van uw inkomen en uw beroepssituatie - uw sociale bijdragen die uw rechten op het vlak van sociale zekerheid waarborgen. Er blijven toch nog een aantal punten waarvoor u als zelfstandige ondernemer best nog extra verzekeringen neemt. Wij zetten voor u even alles op een rij.

Wat dekt het sociale verzekeringsfonds?

Pensioen, gezondheidszorg (ziekte- en invaliditeitsuitkeringen), overbruggingsrecht, moederschapsverzekering, uitkering voor mantelzorg en kinderbijslag worden door het sociaal verzekeringsfonds - als u in orde bent met uw sociale bijdragen - al deels opgevangen. Maar toch is het interessant om hiernaast nog extra aanvullende verzekeringen te nemen.

Pensioensparen voor zelfstandigen

Loontrekkenden hebben aan het eind van hun carrière recht op een pensioen. Als zelfstandige heeft u dat voordeel ook. Weet wel dat het wettelijke pensioen voor zelfstandigen niet hoog is: gemiddeld zo’n €569 per maand (Bron: Belgische pensioenatlas 2010, rapport K.U.L.).

Een vrij aanvullend pensioen (VAPZ) en de individuele pensioentoezegging zijn dan zeer interessante, aanvullende verzekeringen. Bovendien heeft u er niets dan fiscale voordelen bij. U brengt de premies fiscaal in - en op die manier verlaagt u tegelijkertijd uw nettoberoepsinkomen.

Hospitalisatieverzekering en tandzorgverzekering

Als zelfstandige hebt u minder rechten op het vlak van gezondheidszorg. Via de sociale zekerheid bent u verzekerd voor grote risico’s en kleine risico’s. En we wensen het u niet toe, maar wat als het erger is dan dat? Wil u de financiële gevolgen van een hospitalisatie of grote tandheelkundige zorgen vermijden, voor uzelf en uw familie? Dan zijn er twee aanvullende verzekeringen voor zelfstandigen die u zeker van pas zullen komen: de hospitalisatieverzekering en de tandzorgverzekering.

Polis gewaarborgd inkomen wanneer u volledig werkonbekwaam bent

Ook wanneer u volledig werkonbekwaam bent om medische redenen, heeft u recht op een uitkering. Deze uitkering van uw ziekenfonds wordt toegekend vanaf de tweede maand van de arbeidsongeschiktheid.

De wettelijke uitkeringen voor arbeidsongeschikte zelfstandigen zijn niet heel hoog. U kunt zich dus best extra laten verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid, door een bijkomende polis ‘gewaarborgd inkomen’ af te sluiten. Die extra verzekering beschermt u tegen het inkomensverlies dat u bij langdurige ziekte kan lijden.

Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid (BA) uitbating

Een ongeluk schuilt in een klein hoekje, maar de gevolgen kunnen soms zeer groot zijn. Wanneer u als zelfstandige fysieke of materiële schade aan derden veroorzaakt, loopt u het risico aansprakelijk te worden gesteld. Daarom sluiten vele zelfstandigen de verzekering ‘burgerlijke aansprakelijkheid uitbating’ af. Deze aanvullende verzekering voor zelfstandigen dekt álle veroorzaakte schade. Ook deze verzekering is niet verplicht als zelfstandige, maar ze kan u een hoop onheil en financiële aderlatingen besparen.

Ga zelf aan de slag en optimaliseer uw sociale dekking

Hoeveel uw sociale dekking u ‘kost’, kunt u zelf inschatten. We zetten ‘kosten’ tussen aanhalingstekens, want het is natuurlijk een investering. Deels is het wettelijk verplicht, maar wat niet wettelijk verplicht is, zal u - als het tegenzit - toch nog wat comfort bieden.
Afhankelijk van uw profiel - uw beroepssituatie, uw jaarlijks inkomen en of u al dan niet personeel heeft - kunt u uw sociale dekking op maat maken:
 

  • verzeker mijn inkomsten in geval van een ongeval
  • verzeker mijn inkomsten in geval van ziekte
  • verzeker mijn inkomsten in geval van langdurige ziekte
  • behoud mijn levensstandaard na mijn pensioen
  • verzeker mij in geval van hospitalisatie
  • profiteer van kortingen en voordelen voor mijn hele familie
     

Maak zelf een inschatting: Optimaliseer uw sociale zekerheid

Uw sociale dekking optimaliseren met PartenaProfessional

Bent u op zoek naar een sociale kas voor zelfstandigen? Sluit u aan bij Compass, het sociaal verzekeringsfonds van Partena Professional. Dat kan eenvoudig via SmartStart Online, het digitaal ondernemingsloket van Partena Professional.

Of heeft u vragen over de sociale dekking en de aanvullende verzekeringen? Contacteer dan Compass, het sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen van Partena Professional.