80% meer aanwervingen in oktober 2021 ten opzichte van oktober 2019

Auteur: Wim Demey (Customer Intelligence Manager)
Leestijd: 2min

Brussel, 25 november 2021 – Het aantal aanwervingen zit opnieuw in de lift, zo blijkt uit de meest recente gegevens van Partena Professional. Sinds juli 2021 liggen de cijfers ruim boven het aantal aanwervingen van juli 2019 en 2020. Kanttekening: de meeste recente aanwervingen betreffen contracten van bepaalde duur.

Aanwervingen opnieuw goed op dreef na een sombere eerste jaarhelft 2021

Sinds juli 2021 noteert Partena Professional een significante en globale stijging van het aantal aanwervingen (alle contracttypes samen) tot boven de niveaus van 2019 en 2020.

In vergelijking met de maanden september en oktober 2019 vertonen de maandcijfers van 2021 een stijging van respectievelijk 43% voor september en zelfs 80% voor oktober. In augustus 2021 steeg het aantal aanwervingen al met 35% ten opzichte van augustus 2019.

Contracten van bepaalde duur sterker vertegenwoordigd in deze stijging

Wat meer specifiek de contracttypes betreft, blijkt uit de studie van Partena Professional dat het aantal aanwervingen met contracten van onbepaalde duur gestabiliseerd is tegenover 2019 en 2020. De evolutie van de maandelijkse aanwervingen in 2021 ten opzichte van 2019 toont een stijging van 8% in augustus, een daling van 2% in september en een terugval van 10% in oktober.

De stijging betreft hoofdzakelijk contracten van bepaalde duur en vervangingscontracten. Partena Professional stelt stijgingen vast van 70% voor augustus 2021 tegenover 2019, van 79% in september en van 70% in oktober. De onzekere economische en sanitaire vooruitzichten zetten de werkgevers blijkbaar aan tot behoedzaamheid door voor het merendeel contracten van bepaalde duur aan te bieden. Studentenjobs volgen dezelfde tendens en bevestigen het fenomeen: stijgingen van 70% voor augustus, 78% voor september en 69% voor oktober tegenover de maandcijfers van 2019.

“Als we enkel kijken naar de contracttypes, dan stellen we vast dat het aandeel van contracten van onbepaalde duur in het totale aantal aanwervingen afneemt, van 57% in 2019 tot 48% in 2021. Contracten van bepaalde duur (45%), vervangingscontracten (4%) en overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk (2%) stijgen dan weer voor het jaar 2021,” aldus Wim Demey, Customer Intelligence Manager bij Partena Professional.

De in dit persbericht vermelde cijfers zijn afkomstig van een analyse door Partena Professional van een representatief staal van 201 187 aanwervingen in België tussen 1/1/2019 en 31/10/2021.

Gerelateerde artikels