63% van de werknemers ontvangt maaltijdcheques

Auteur: Partena Professional (HR Service Provider)
Leestijd: 3min
Publicatiedatum: 22/06/2021 - 08:59
Laatste update: 01/09/2023 - 15:18

Brussel, 22 juni 2021 – In een nieuwe studie richtte Partena Professional zijn aandacht op de maaltijdcheques die werknemers in België ontvangen. De gegevens van 240 000 werknemers werden geanalyseerd. Uit de studie blijkt dat 63% van de werknemers maaltijdcheques ontving in het eerste kwartaal 2021. In 2020 bedroeg dit aandeel 61%.

De maaktijdcheque is als loonvoordeel uiteraard geen onbekende, maar toch is het systeem in de praktijk niet zo courant dan we zouden denken. Het aandeel van werknemers die maaltijdcheques ontvangen, evolueert nagenoeg lineair met de omvang van de ondernemingen en de verschillen zijn soms aanzienlijk.

In grote ondernemingen zijn ze een vaste waarde (ondernemingen met meer dan 100 werknemers: 77% van de werknemers ontvangt er), maar in ondernemingen tot 5 werknemers ontvangt slechts 1 werknemer op 4 maaltijdcheques (24%). Dezelfde vaststelling voor ondernemingen met 5 tot 9 werknemers 38%) en ondernemingen met 10 tot 19 werknemers (44%).

“Er zijn opvallende verschillen tussen de grote ondernemingen en de kleine ondernemingen, waar de maaltijdcheque veeleer de uitzondering is dan de regel. Een aantal factoren kunnen deze cijfers verklaren: de (ongegronde) perceptie dat de invoering van maaltijdcheques complex zou zijn, de kosten voor de werknemer die als te hoog worden ervaren of nog onwetendheid over de voordelen die maaltijdcheques bieden inzake loonoptimalisering. Nochtans zijn ze een vaste waarde in het loonpakket en zijn ze zowel voor de werkgever als de werknemer voordelig. Ze dragen ook rechtstreeks bij aan de koopkracht, die tijdens de crisis onder druk stond,” aldus Wim Demey, Customer Intelligence Manager bij Partena Professional.

Vrijstelling van sociale bijdragen en belastingen

Onder bepaalde voorwaarden is de toekenning van maaltijdcheques vrijgesteld op sociaal en fiscaal vlak. Het gaat dus om een voordelige alternatieve verloning, zowel voor de werkgever als voor de werknemer. Onder de belangrijkste door de wet opgelegde voorwaarden opdat maaltijdcheques in hoofde van de werkgever en de werknemer vrijgesteld zijn van sociale zekerheidsbijdragen en van belastingen, vermelden we:

  • De toekenning moet vervat zijn in een collectieve arbeidsovereenkomst of een schriftelijke individuele overeenkomst. Het voordeel is collectief, maar kan worden voorbehouden voor een personeelscategorie.
  • Het aantal toegekende maaltijdcheques moet ook overeenstemmen met het aantal gepresteerde werkdagen. De maaltijdcheques zijn op naam en hebben een geldigheidsduur die beperkt is tot twaalf maanden (naar aanleiding van de coronacrisis werden bepaalde verlengingen van de geldigheidsduur toegestaan).
  • Om de maaltijdcheques te optimaliseren kan de tussenkomst van de werkgever op maximum 6,91 euro per gepresteerde dag worden gebracht. De tussenkomst van de werknemer moet ten minste 1,09 euro per maaltijdcheque bedragen.
  • De werkgever moet een beroep doen op een erkend uitgever en mag de kosten voor de toekenning van de maaltijdcheques niet verhalen op de werknemer. Hij moet ook het aantal en de waarde van de maaltijdcheques vermelden op de loonbrief van de begunstigde werknemers. De maaltijdcheques dienen in elektronisch formaat te worden toegekend.
  • De maaltijdcheques mogen niet worden toegekend ter vervanging of ter omzetting van loon.

Het voordeel zit hem dus, mits de naleving van de voorwaarden, in de sociale en fiscale vrijstelling van de maaltijdcheques, ten belope van een maximale tussenkomst van de werkgever van 6,91 euro per gepresteerde dag. In hoofde van de werkgever is een aftrek van 2 euro per maaltijdcheque toegestaan. Verder merken we nog op dat bepaalde paritaire comités in de verplichting voorzien voor de werkgever om maaltijdcheques toe te kennen.

Gerelateerde artikels