33% van de ouderschapsverloven wordt opgenomen door mannen

Auteur: Partena Professional (HR Service Provider)
Leestijd: 3min
Publicatiedatum: 25/02/2022 - 10:15
Laatste update: 31/08/2023 - 15:56

Brussel, 25 februari 2022 – Aan de vooravond van de krokusvakantie nam Partena Professional het ouderschapsverlof onder de loep. Uit deze studie blijkt dat 33% van de Belgische werknemers die ouderschapsverlof opnamen, mannen zijn. Voor de periode van 2019 tot 2021 bleef dit aandeel zeer stabiel.

Vaders van boven de 40 in de meerderheid

Volgens Partena Professional zijn slechts 12,69% van de werknemers tussen 20 en 29 jaar die ouderschapsverlof opnamen mannen, tegenover 24.57% bij de 30 tot 39-jarigen. Vanaf 49 jaar stijgt het aandeel van mannelijke werknemers die ouderschapsverlof opnemen, naar 46,38%. In de categorie 50 tot 59 jaar, vertegenwoordigen mannen 70,05% van het staal.

Verschillen naargelang het studieniveau

“Ook het verschil in vertegenwoordiging van mannen tussen arbeiders (39,54%) en bedienden (29,74%) bij de ouders die ouderschapsverlof opnamen is opvallend,” zo constateert Wim Demey, Customer Intelligence Manager bij Partena Professional.

Parallel daarmee is het studieniveau van invloed. Bij de werknemers die ouderschapsverlof opnamen en met als hoogste diploma dat van lager onderwijs, bedraagt het aandeel mannen 40,38%. Bij werknemers met als hoogste diploma dat van secundair onderwijs daalt het percentage naar 36,01%. Bij de houders van een niet-universitair hoger onderwijsdiploma daalt de verhouding verder naar 31,55%. Bij de houders van een universitair diploma tot slot vertegenwoordigen mannen 28,18% van de werknemers die ouderschapsverlof opnamen.

Het aandeel van door mannen opgenomen ouderschapsverlof is de voorbije jaren slechts licht gestegen. Nochtans is er een reële evolutie op het niveau van de wetgeving, maar ook in onze maatschappelijke gewoontes. Toch is het een interessante vaststelling dat het opleidingsniveau een belangrijke rol speelt in het al dan niet opnemen van ouderschapsverlof door mannen,” aldus Wim Demey, Customer Intelligence Manager bij Partena Professional.

Verschillende mogelijkheden voor het opnemen van ouderschapsverlof

Om voor zijn kind te zorgen heeft de werknemer de keuze om op één van de volgende manieren zijn ouderschapsverlof op te nemen. Deze worden vergoed door de RVA en zijn combineerbaar.

“Het ouderschapsverlof biedt de werknemer de mogelijkheid om zijn arbeidsprestaties volledig op te schorten (gedurende 4 maanden) of te verminderen met 1/2 (gedurende 8 maanden), 1/5 (gedurende 20 maanden) of 1/10 (gedurende 40 maanden). Dit verlof moet aanvangen voordat het kind de leeftijd van 12 jaar bereikt. De leeftijdsgrens is vastgelegd op 21 jaar wanneer het om een kind met een beperking gaat,” aldus Catherine Legardien, Legal Expert bij Partena Professional.

De werknemer kan ook een tijdskrediet opnemen met als reden “zorgen voor een kind van minder dan 8 jaar” of “zorgen voor een kind met een beperking van minder dan 21 jaar” voor een duur van 51 maanden en dit ongeacht de vorm (volledige opschorting van de prestaties, vermindering met 1/2 of 1/5).

Gerelateerde artikels