3 tips die uw mobiliteitskosten laten dalen

Auteur: Partena Professional (HR Service Provider)
Leestijd: 4min

Tijdens de coronapiek stonden veel bedrijfswagens ongebruikt op de oprit. Door het toegenomen telewerk zal dat in de toekomst wellicht vaker zo zijn. Kunnen werkgevers daarvan gebruik maken om hun mobiliteitskosten te drukken?

Jan Peeters van KBC Autolease doet enkele suggesties.

De coronacrisis hakt er bij bedrijven stevig in. Om hun uitgaven te beperken, kijken werkgevers onder meer naar mobiliteit. Volgens een recente peiling van KBC Autolease maken zes op de tien organisaties plannen om hun mobiliteitsbeleid op korte termijn te wijzigen. Ze denken aan een groenere vloot, willen een mobiliteitsbudget invoeren en werk maken van multimobiliteit. Waarom dat interessante keuzes zijn, legt Jan Peeters, product manager bij KBC Autolease, hieronder uit.

Neem de fiets

Veel werknemers die vandaag met de (salaris)wagen naar het werk rijden, zouden met wat goede wil ook de fiets, het openbaar vervoer of een combinatie van vervoersmiddelen kunnen gebruiken.

‘Als elke werknemer dit een of twee keer per week doet, zien werkgevers de brandstofrekening meteen dalen. Het loont de moeite voor werkgevers om een beleid uit te werken dat werknemers stimuleert een mobiliteitsshift te maken. Leasefirma’s ondersteunen hen daarin, bijvoorbeeld met fiscaal interessante fietsleaseformules, eventueel in combinatie met andere vervoersmiddelen.’

Stimuleer telewerk

Werknemers vaker van thuis uit laten werken, drukt de kosten ook. ‘Het verplichte telewerk heeft de ogen van veel werkgevers geopend’, zegt Peeters. ‘De voorbije maanden daalde het aantal afgelegde kilometers vaak met 20 tot 30 procent. Werkgevers die er een structurele kostenbesparing van willen maken, doen er goed aan telewerk onder hun werknemers te stimuleren.’

Kies de juiste bedrijfswagen

Ook de samenstelling van het wagenpark maakt een verschil, zegt Peeters. ‘Probeer vooral die wagens te selecteren die weinig (extra) kosten met zich meebrengen. Dat doet u door naar de nettokostprijs (of TCO) te kijken. Voor auto’s met een hoge CO2-uitstoot bijvoorbeeld zal die nettokostprijs hoger liggen dan voor vergelijkbare alternatieven met een lage CO2-uitstoot.’

Dat komt onder meer omdat de fiscale aftrekbaarheid geringer is en de CO2-bijdrage en het brandstofverbruik hoger zijn. Heel wat benzinewagens en (plug-in)hybridewagens scoren qua TCO lager dan vergelijkbare dieselwagens. Op termijn, wanneer er meer goedkopere elektrische modellen op de markt komen, zullen ook deze alternatieven interessanter worden.’

Meer dan besparen

Bedrijven die een nieuw mobiliteitsplan willen uitdokteren, raadt Peeters aan om grondig tewerk te gaan. ‘Breng de mobiliteitsbehoeften van het personeel in kaart, bekijk welke alternatieven medewerkers hebben en bepaal hoe ver u zelf wil gaan in het ondersteunen van de mobiliteitsshift. Waak erover dat alle partijen zich in de aanpak kunnen vinden. Uw mobiliteitsplan moet meer zijn dan een zuivere besparingsoefening. Wilt u er een succes van maken, dan moet het plan door het hele bedrijf gedragen worden.’

Gerelateerde artikels