Uw 'HDP-portaal' heet voortaan 'My Partena Professional'

Open nu uw nieuwe klantenportaal

Ga naar My Partena Professional

Vanaf nu hebt u toegang tot uw klantenportaal via een nieuw en moderner platform.

Deze verandering biedt een antwoord aan onze wens om de toegang tot uw gegevens en uw dagelijkse uitwisselingen met Partena Professional te verbeteren.

Wat zijn de belangrijkste verbeteringen?

  • Een meer beveiligde toegang: een nieuwe connectie die beantwoordt aan de huidige veiligheidsnormen.
  • Eenvoudig in gebruik: een platform waarop u uw informatie gemakkelijker en sneller terugvindt.