Mobiliteitsvergoeding (= cash for car)

Met de mobiliteitsvergoeding wordt de mogelijkheid geboden aan uw werknemer met een bedrijfswagen om deze om te ruilen voor een bepaald bedrag, nl. de mobiliteitsvergoeding of ook cash for car genoemd.

Mobiliteitsvergoeding: per jaar:

Wagen zonder tankkaart voor privégebruik
= cataloguswaarde van de bedrijfswagen x 20% x 6/7

Wagen met tankkaart voor privégebruik
= cataloguswaarde van de bedrijfswagen x 24% x 6/7

SOCIALE BEHANDELING FISCALE BEHANDELING
  • Werknemer: geen sociale inhoudingen
  • Werkgever: solidariteitsbijdrage = CO2-bijdrage van de ingeleverde wagen

(CO2-bijdrage: zie de sociale behandeling van de bedrijfswagen)

  • Werknemer
    = voordeel alle aard: belastbaar

Berekening belastbaar voordeel:
Cataloguswaarde x 6/7 x 4%
(rest = vrij van belastingen)

Minimumbedrag belastbaar voordeel: 1.310€/jaar (2018)

 

Stappenplan

Maak een simulatie

STAPPENPLAN

1STE STAP: BESLISSINGSBOOM

Om de bedrijfswagen van uw werknemer te kunnen omzetten in een mobiliteitsvergoeding, moet u nagaan of de verschillende voorwaarden (o.a. wachtperiode voor de werkgever en de werknemer), voldaan zijn. Raadpleeg hiervoor onze handige beslissingsboom.

Ontdek onze 'Beslissingstabel bij de omzetting van de bedrijfswagen naar mobiliteitsvergoeding'

2DE STAP: HOEVEEL ZAL UW WERKNEMER ONTVANGEN

Raadpleeg hiervoor onze simulatietool.

3DE STAP: OPMAAK EN ONDERTEKENING DOCUMENTEN

Als de voorwaarden voldaan zijn, zal u verschillende afspraken schriftelijk moeten vastleggen:

  • Aanvraag werknemer
  • Beslissing werkgever
  • Overeenkomst tussen werkgever en werknemer (met een aantal verplichte vermeldingen)
  • Bijlage bij het arbeidsreglement

Ga naar onze webshop om ze online op te maken (coming soon).

Hoe wij andere klanten reeds helpen : My Choice Mobility

MOBILITEITSBUDGET

Het gaat hier over een politieke akkoord dat nog in wetteksten moet worden gegoten (infoflash : 'De Arbeidsdeal, het nieuwe Zomerakkoord'). We geven hier al de grote lijnen mee. Dit akkoord is dus nog vatbaar voor wijzigingen.

Uw werknemer ruilt zijn bedrijfswagen in en ontvangt hiervoor een mobiliteitsbudget. Budget kan ook worden gecreëerd doordat de werknemer kiest voor een milieuvriendelijker bedrijfswagen. Met dit budget financiert de werknemer zijn middelen voor duurzaam transport. Hij kiest met andere woorden zelf hoe hij dit budget uitgeeft aan mobiliteit. Wat dit duurzaam transport inhoudt wordt nog bij koninklijk besluit bepaald. Wie zijn mobiliteitsbudget niet opgebruikt heeft op het einde van het jaar, krijgt het resterende bedrag uitbetaald. 

Het bedrag van het budget

= de totale kostprijs op jaarbasis die u draagt voor de financiering van de bedrijfswagen en alle bijbehorende kosten (brandstof, verzekering, onderhoud, belastingen, …).

KEUZE VAN DE WERKNEMER SOCIALE EN FISCALE BEHANDELING
Werknemer kies een milieuvriendelijker bedrijfswagen Sociale en fiscale behandeling zoals de bedrijfswagen (zie “de bedrijfswagen”)
Werknemer kiest voor duurzaam transport Vrij van RSZ en belastingen
Werknemer heeft op het einde van het jaar nog een cashbedrag

Werkgeversbijdrage = 25%

Werknemer: persoonlijke bijdragen = 13,07%

Vrij van belastingen

 

Een efficiënte tool is cruciaal

Het beheer van het mobiliteitsbudget wordt complex. Elke individuele werknemer zal het mobiliteitsbudget op een andere manier gebruiken. Om dit kluwen van info te beheren zal een efficiënte tool cruciaal zijn. Denk hierbij aan een tool gelijkaardig aan die van een cafetariaplan. Gebruiksvriendelijk voor de werknemer en waarbij een link naar de payrollverwerking inbegrepen is.

De laaste actua:

Hoe wij andere klanten reeds helpen: My Choice Mobility

Gerelateerde artikels