microStart lanceert een herstelplan voor ondernemers

Na de coronaviruscrisis maken micro-ondernemers momenteel een bijzonder moeilijke periode door. Uit een studie van microStart en Accenture blijkt namelijk dat 4 op 10 micro-ondernemers moeite hebben met het vinden van financiering voor hun bedrijf. microStart heeft daarom een ambitieus ondersteuningsplan opgesteld om faillissementen van micro-ondernemingen zoveel mogelijk te voorkomen. Partena Professional, de partner van microStart, heeft besloten om bij te dragen aan het project met een donatie van 200.000 euro.

 

Dankzij de steun van haar partners zet microStart een herstelplan in drie fasen op, gebaseerd op een innovatief systeem van honoreringsleningen (0% ongedekte lening), als aanvulling op de microkredieten om de onmiddellijke en langetermijnbehoeften van de ondernemers na de Covid-19-crisis te financieren. Naast deze financiële oplossingen zal microStart gratis coaching en afstandsonderwijs aanbieden.

Een plan in drie fases
 

microStart heeft, naast de steunmaatregelen ontwikkeld door de overheid, aanvullende maatregelen genomen om micro-ondernemers doorheen deze crisis en de plotselinge stopzetting van hun activiteiten te begeleiden. Het plan steunt de micro-ondernemers ook tijdens het heropstarten van hun activiteiten en daarna. Het herstelplan van microStart bestaat uit drie fases:

1. Urgentiefase van april tot mei 2020

Met spoed heeft microStart in samenwerking met Funds For Good het microkrediet ‘mS Express’ gelanceerd. Dankzij dit microkrediet, bedoeld om mensen hun cashflowbehoeften snel te financieren, kunnen ondernemers een lening zonder waarborg krijgen van €2.000 aangevuld met een erelening van €1.000 zonder rente of waarborg. Voor elke nieuwe lening is het mogelijk om tot 3 maanden uitstel van kapitaalaflossingen te verkrijgen. Ook verbindt microStart zich ertoe om een beslissing te nemen binnen de 48 uur na aanvraag.

Bovendien biedt microStart al haar bestaande klanten, de mogelijkheid om hun terugbetalingsdatum te verlengen tot juli.

Naast financiële ondersteuning kunnen micro-ondernemers rekenen op coaching op afstand en kunnen ze informatieve webinars volgen over de beschikbare steunmaatregelen.

2. Herstelfase van juni tot september 2020

Deze fase heeft als doel micro-ondernemers te ondersteunen bij de voorbereiding van de hervatting van hun activiteit om zo de continuïteit van hun bedrijf te waarborgen. microStart lanceert daarom het microkrediet ‘ms Business’ dat cashflowbehoeften tot €12.000 kan dekken, maar ook investeringen en aanvullende voorraad. Dit microkrediet wordt automatisch aangevuld met een erelening van max. €3.000, zonder waarborg of interest, met een aflossingsvrije periode van 24 maanden.

Naast de coaching en webinars, kunnen micro-ondernemers ook online opleidingen volgen.

3. Groeifase van oktober 2020 tot juni 2021

Tijdens de heroplevingsfase focust microStart zich op de ondersteuning op lange termijn, na de heropleving en de herontwikkeling van activiteiten van micro-ondernemers.

Daartoe heeft microStart het microkrediet ‘mS Scale-up’ in het leven geroepen die leningen dekt tot €20.000. Deze lening wordt systematisch aangevuld met een erelening, zonder waarborg of interest en met een aflossingsvrije periode van 24 maanden, voor een maximumbedrag van €5.000.

Gerelateerde artikels