Met de fiets naar het werk: voordelen voor werkgever en werknemer

Met de auto naar het werk gaan lijkt misschien praktisch, maar zorgt ook voor onnodige stress, fileleed en tijdverlies. Waarom niet kiezen voor een sportiever en ecologischer alternatief, zoals de fiets? Er bestaan vandaag verschillende maatregelen om het gebruik van de fiets bij de werknemer te stimuleren. Wat is mogelijk en hoe zit het met de sociale bijdragen en de belastingen? Onze experte Laurence Philippe, Legal Consultant bij Partena Professional, geeft antwoord op enkele veelvoorkomende vragen.

Is een ‘fietsvergoeding’ verplicht wanneer de werknemer naar het werk fiest?

Om fietsende werknemers financieel een duwtje in de rug te geven, kan de werkgever hen een fietsvergoeding toekennen. Dit is niet verplicht, tenzij het voorzien is in een sectorale of ondernemings-cao, het arbeidsreglement of de interne gebruiken van de onderneming.

Een fietsvergoeding is niet alleen fiscaal interessant. Ook op het vlak van de sociale zekerheid kan het interessant zijn voor de werkgever. Op de fietsvergoeding moeten namelijk geen RSZ-bijdragen betaald worden, voor zover ze maximum € 0,24/km (bedrag voor 2019) bedraagt. Bovendien is ze vrijgesteld van belastingen voor zover ze datzelfde maximumbedrag van € 0,24/km niet overschrijdt en het vergoede aantal kilometers overeenstemt met de werkelijk afgelegde fietsafstand.

De werkgever kan er ook voor kiezen om meer dan het maximale bedrag toe te kennen. Dan zijn er op het gedeelte dat de € 0,24/km overschrijdt echter wel sociale bijdragen en belastingen verschuldigd. Bovendien is deze fietsvergoeding volledig aftrekbaar in hoofde van de werkgever, maar alleen op voorwaarde dat de tussenkomst vermeld wordt op de fiscale fiche van de werknemer. Over de speed pedelec is er nog geen duidelijkheid of de werkgever verplicht is om een fietsvergoeding uit te keren.

Doet het type fiets ertoe?

Voor zover de fiets onder één van volgende 3 categorieën valt doet het type fiets er niet toe:

- Het rijwiel: elk voertuig met 2 of meer wielen:

  • dat via pedalen of handgrepen met spierkracht wordt voortbewogen;
  • dat mogelijks een elektrische hulpmotor heeft tot 0,25 kW en geen ondersteuning meer biedt vanaf 25 km per uur of wanneer de bestuurder ophoudt met trappen.

Voorbeelden: klassieke fietsen, koersfietsen, mountainbikes, stadsfietsen, bakfietsen, aangepaste fietsen voor werknemers met een beperking (3 wielen, aandrijving via handgrepen,...), plooifietsen, hybride fietsen, met of zonder elektrische aandrijving.

- Het gemotoriseerd rijwiel: elk twee-, drie- of vierwielig voertuig met pedalen:

  • uitgerust met een elektrische hulpaandrijving met als hoofddoel trapondersteuning waarvan de aandrijfkracht wordt onderbroken bij een voertuigsnelheid van maximum 25 km per uur, met uitsluiting van de hierboven vermelde rijwielen;
  • het nominaal continu maximumvermogen van de elektrische motor bedraagt ten hoogste 1 kW.

- De speed pedelec: elk tweewielig voertuig met pedalen (met uitsluiting van de gemotoriseerde rijwielen):

  • met een elektrische hulpaandrijving met als hoofddoel trapondersteuning waarvan de aandrijfkracht wordt onderbroken bij een voertuigsnelheid van maximum 45 km per uur;
  • het nominaal continu maximumvermogen van de elektrische motor bedraagt ten hoogste 4 kW.

Kan men de fietsvergoeding combineren met het openbaar vervoer?

Sommige werknemers leggen een gedeelte van het woon-werktraject af met het openbaar vervoer en een gedeelte met de fiets. In dat geval is het mogelijk een fietsvergoeding toe te kennen voor de werkelijk afgelegde kilometers met de fiets, naast de tegemoetkoming die de werknemer ontvangt voor het abonnement van het openbaar vervoer.

Mag u als werknemer fietsen ter beschikking stellen uw werknemers?

Het komt sinds enige tijd steeds vaker voor dat fietsen worden geleased, of het nu om elektrische fietsen of gewone fietsen gaat. Dit soort fietsen zijn niet onderworpen aan sociale bijdragen en vrijgesteld van belasting indien de werknemer deze fiets gebruikt voor woon-werkverkeer. Meer nog, de werkgever mag in dat geval een vergoeding uitkeren van maximum € 0,24/km.

“Er bestaan nog een hele reeks andere maatregelen voor werkgevers en werknemers rond het gebruik van de fiets om naar het werk te gaan. Het is de moeite waard om de opties hiervan te overlopen, want welke werkgever houdt niet van een sportieve, ecologische en gezonde werknemer?” zegt Laurence Philippe van Partena Professional.

Gerelateerde artikels