Klantendocumenten sociaal verzekeringsfonds

Bent u aangesloten bij het sociaal verzekeringsfonds van Partena Professional?
Dan vindt u hier zeker nog enkele handige documenten.

Aansluitingsformulieren Verklaring op erewoord
Gedeeltelijk Overbruggingsrecht - Specifieke maatregelen coronavirus Aanvraagformulier
Overbruggingsrecht - Specifieke maatregelen coronavirus Aanvraagformulier
Uitstel van betaling - Specifieke maatregelen coronavirus Aanvraagformulier
Vrijstelling van sociale bijdragen - Specifieke maatregelen coronavirus Aanvraagformulier
Familieplan : mantelzorg Familieplan mantelzorg
Moederschapshulp Aanvraag gebruik dienstencheque
  Aanvraag moederschapshulp
  Aanvraag moederschapshulp - duiding
Sociale bijdragen Aanvraag afbetalingsplan
  Mededeling bankrekening
  Overname: aanvraag certificaat
  Verklaring stopzettingsmeerwaarde
  Vrijstelling van sociale bijdragen
Stopzetting activiteit Aanvraag gelijkstelling wegens ziekte
  Aanvraag uitkering overbruggingsrecht
  Aanvraag voortgezette verzekering
  Aanvraagformulier overbruggingsrecht
  Uitleg overbruggingsrecht
  Uitleg voortgezette verzekering
  Verklaring stopzetting verzekeringsagent
  Verklaring tot stopzetting
Student-zelfstandige Attest voor het regelmatig volgen van lessen
Vennootschapsbijdrage Attest non-activiteit
  Schuldbekentenis afbetalingsvoorwaarden
Vaderschaps- en geboorteverlof Aanvraagformulier

Gerelateerde artikels