Zorgsector en onderwijs: tijdelijke werkloosheid “Oekraïne” schort opzeggingstermijn op!

Auteur: Catherine Legardien (Legal Expert)
Leestijd: 3min
Publicatiedatum: 13/06/2022 - 15:16
Laatste update: 13/06/2022 - 15:19

Vanaf 10 juni 2022 schorten de dagen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ingevolge de oorlogssituatie in Oekraïne de opzeggingstermijn op die de werkgever ter kennis bracht.

Maar opgelet, momenteel geldt deze regel enkel voor de zorgsector en het onderwijs. We brengen u zeker op de hoogte wanneer deze maatregel naar andere sectoren zou worden uitgebreid.

Wat is het principe?

Alleen de dagen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht-ingevolge de oorlogssituatie in Oekraïne (hierna ‘tijdelijke werkloosheid “Oekraïne”’) vanaf 10 juin 2022 schorten de opzeggingstermijn op die de werkgever ter kennis bracht (in geval van ontslag uitgaande van de werkgever). De voorwaarde is wel dat de opzeggingstermijn is ingegaan vanaf 1 april 2022.

Dit geldt momenteel enkel in de zorgsector en het onderwijs.

Wat gebeurt er concreet als de werkgever de opzegging ter kennis brengt (ontslag uitgaande van de werkgever)?

Er kunnen zich meerdere gevallen voordoen.

De opzeggingstermijn is ingegaan vanaf 1 april 2022 (na 31 maart 2022)

Als de opzeggingstermijn is ingegaan vanaf 1 april 2022, schorten alleen de dagen tijdelijke werkloosheid “Oekraïne” vanaf 10 juni 2022 de opzeggingstermijn op.

Voorbeeld: Een werknemer werd ontslagen met een te presteren opzeggingstermijn van 26 weken die inging op 11 april 2022. Sinds het begin van zijn opzegging werd hij 2 dagen per week, op donderdag en vrijdag, tijdelijk werkloos “Oekraïne” gesteld. Alleen de dagen tijdelijke werkloosheid “Oekraïne” vanaf 10 juni 2022 zullen de opzeggingstermijn opschorten.

De opzeggingstermijn is ingegaan vóór 1 april 2022

Als de opzeggingstermijn is ingegaan vóór 1 april 2022, schorten de dagen tijdelijke werkloosheid corona de opzeggingstermijn niet op (ongeacht of ze vóór 10 juni 2022 liggen of niet). Met andere woorden, de opzeggingstermijn die is ingegaan vóór 1 april 2022, zal nooit opgeschort worden wegens de dagen tijdelijke werkloosheid “Oekraïne”. De nieuwe regel heeft er dus geen impact op.

Voorbeeld: Een werknemer werd ontslagen met een te presteren opzeggingstermijn van 26 weken die inging op 28 maart 2022. Sinds het begin van zijn opzegging werd hij 2 dagen per week, op donderdag en vrijdag, tijdelijk werkloos “Oekraïne” gesteld. Geen enkele dag tijdelijke werkloosheid corona zal de opzeggingstermijn opschorten.

De opzeggingstermijn liep af vóór 10 juni 2022

Als de opzeggingstermijn afliep vóór 10 juni 2022 zal de nieuwe regel er geen impact op hebben, ongeacht of de opzegging vóór of vanaf 1 april 2022 is ingegaan.

Voorbeeld: Een werknemer werd ontslagen met een te presteren opzeggingstermijn van 5 weken die inging op 11 april 2022. Sinds het begin van zijn opzegging werd hij 2 dagen per week, op donderdag en vrijdag, tijdelijk werkloos “Oekraïne” gesteld. De opzeggingstermijn liep af op 15 mei 2022. De nieuwe regel zal er geen impact op hebben.

En wat als de werknemer de opzegging ter kennis brengt (ontslag uitgaande van de werknemer)?

Wanneer de werknemer de opzegging ter kennis brengt (ontslag uitgaande van de werknemer), veranderen de regels niet. De dagen tijdelijke werkloosheid corona schorten de opzeggingstermijn niet op.

Bron: Wet van 8 mei 2022 houdende verlenging van diverse arbeidsrechtelijke maatregelen ten behoeve van de zorgsector en het onderwijs in het raam van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19, met betrekking tot de schorsing van de door de werkgever gegeven opzeggingstermijn tijdens een periode van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ten gevolge van de oorlogssituatie in Oekraïne en met betrekking tot het scholingsbeding, BS 10.60.2022.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden. Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes). Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld. Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.