Zelfstandigen en meewerkende echtgenoten sneller vergoed ingeval van arbeidsongeschiktheid

Auteur: Compass
Datum:

Vanaf 1 januari 2018 worden zelfstandigen in hoofdberoep en meewerkende echtgenoten met een maxistatuut, die hun activiteit onderbreken wegens ziekte of ongeval, ingeval van arbeidsongeschiktheid sneller vergoed door hun ziekenfonds.

De carensperiode (niet vergoede periode) wordt verlaagd van 1 maand naar 14 dagen. Zelfstandigen zullen dus een arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangen vanaf de 15e dag van hun ongeschiktheid.

De inkorting van deze carensperiode heeft ook tot gevolg dat zelfstandigen en hun meewerkende echtgenoten hun arbeidsongeschiktheid sneller zullen moeten melden aan de raadgevende geneesheer van hun ziekenfonds. De verklaring moet ingediend worden binnen de 14 kalenderdagen(vroeger 28 kalenderdagen). Deze termijn vangt aan op de eerste dag die volgt op het begin van de arbeidsongeschiktheid.

Opgelet, indien de verklaring van arbeidsongeschiktheid te laat wordt ingediend, kunnen de uitkeringen waarop de zelfstandige recht heeft, verlaagd worden met 10% per dag, en dit van de dag vanaf wanneer het recht op de vergoeding verschuldigd is tot en met de dag van de verklaring.