Wisselende deeltijdse uurroosters - eenvoudiger toe te passen

Auteur: Katia De Wilde
Datum:

Vele werkgevers schakelen graag bepaalde deeltijdse werknemers zo flexibel mogelijk in. Hij laat deze medewerkers dan werken, afhankelijk van de noden van zijn onderneming: tijdstip en drukte van leveringen, opvang van afwezigheid van collega’s, beheren van drukke periodes, enz. . Deze werkgevers werken met “variabele deeltijdse uurroosters”.
De wet legt een aantal verplichtingen op om van deze mogelijkheid gebruik te kunnen maken. Deze zijn sinds 1 oktober vereenvoudigd en gemoderniseerd.

Een overzicht*

 

Oude regels

Nieuwe regels vanaf

1 oktober 2017

AAN DE SLAG

Arbeidsreglement

Alle verschillende toepasselijke uurroosters vermelden in het arbeidsreglement

Opname van slechts een “algemeen tijdelijk kader”: arbeidsdagen in de week, tijdsvakken per dag,…

 

 

 

 

 

Aanpassing van uw arbeidsreglement.

 

Werkte u reeds vóór 1 oktober met variabele uurroosters: u moet binnen de 6 maanden (= tijd tot 31 maart 2018) het “algemeen tijdelijk kader” opnemen in het arbeidsreglement.

Zolang geen aanpassing arbeidsreglement: oude regels blijven van toepassing!

 

Bewaren kopie van de deeltijdse arbeidsovereenkomst, op plaats van raadpleging arbeidsreglement

 

- op papier

- op papier of elektronisch

Is het praktischer om vanaf heden deze arbeidsovereenkomsten elektronisch te bewaren?

Aankondiging van het uurrooster

- 2 maal

- op papier (aanplakking in het bedrijf)

- 1 maal

- op papier of elektronisch (e-mail, sms, intranet,…)

Hoe verwittig ik het best mijn werknemers van welk uurrooster toepasselijk zal zijn?

 

Aanpassing van uw arbeidsreglement.

Afwijking op het aangekondigde uurrooster

 

 

Uitgebreid te noteren in het controledocument

Kan ook via het systeem van tijdsopvolging

Ga na of u een geschikt systeem van tijdsopvolging hebt om de afwijkingen te registeren.

 

* Een uitgebreide toelichting vindt u in onze info.flashes van 27 maart, 28 maart, 11 april en 2 oktober jl. .

Ook de deeltijdse arbeidsovereenkomsten die Partena Professional voor u ter beschikking heeft, zijn aangepast aan de nieuwe reglementering.

Aan de slag

Werkt u met variabele deeltijdse uurroosters of overweegt u dit regime toe te passen in uw onderneming, dan moet u uw arbeidsreglement aanpassen. Om u hierin te helpen, hebben wij een pakket ter beschikking bestaande uit:

  • Model van bijlage aan het arbeidsreglement m.b.t. variabele deeltijdse uurroosters;
  • Model van aankondiging van het toepasselijke uurrooster;
  • Model van afwijkingen op het aangekondigde uurrooster.

De prijs hiervoor bedraagt 60 euro (excl. BTW).

Wenst u dit pakket aan te schaffen of heeft u graag advies hierover op maat van uw eigen onderneming, contacteer dan onze juristen: Legalpartners@partena.be of 02/549 30 20.

Auteur: Katia De Wilde

09/10/2017