Willy Borsus lanceert nieuwe regeling voor zelfstandige mantelzorgers

Auteur: Partena Compass
Datum:

De minister had het beloofd en nu is het zover. Sinds 1 oktober 2015 kunnen de zelfstandigen genieten van een volledig hervormd statuut als “zelfstandige mantelzorger”.

De regeling die van toepassing is op de zelfstandigen, werd immers fundamenteel herzien en uitgebreid. Voortaan is zij toegankelijk voor de zelfstandige die zijn activiteit tijdelijk moet stopzetten of terugschroeven om een zwaar ziek familielid of gezinslid te verzorgen of bij te staan. Het wordt, door gelijkstelling, ook uitgebreid naar de zelfstandige die bij een gehandicapt kind of jongere jonger dan 25 jaar moet zijn.

Willy Borsus, Minister van Middenstand, Zelfstandigen en KMO’s:

“Het was essentieel om een nieuw kader voor te stellen aan de zelfstandigen die, nadat zij het risico hebben genomen om hun activiteit op te starten, geconfronteerd worden met tegenspoed en moeten zorgen voor een zwaar zieke naaste. Wij wilden ook een antwoord bieden op de situatie waar de zelfstandige bij zijn gehandicapt kind of jongere moet zijn. Het was onze plicht om onze aanpak van dergelijke situaties grondig te herzien. De interventievoorwaarden werden vandaag gewijzigd en de uitkering die zij kunnen genieten, alsook de lengte van de periode waarin zij geholpen kunnen worden, zijn nu aanzienlijk hoger.”

Voortaan voorziet de voorziening het volgende:

  • een financiële uitkering van € 1.092,36 (gelijk aan het maandelijkse bedrag van het minimumpensioen van een alleenstaande zelfstandige, dit bedrag zal worden geïndexeerd)
  • een vrijstelling van betaling van sociale bijdragen
  • een gelijkstelling voor alle sociale rechten, ook pensioenrechten, tijdens de betrokken periode
  • de voorziening is gedurende maximaal 6 maanden geldig per aanvraag (en het aantal toekenningen is beperkt tot 12 maanden over de hele loopbaan)
  • de mogelijkheid bestaat eveneens om de activiteit deeltijds stop te zetten en een halve uitkering te genieten (zonder vrijstelling)

De vroegere maatregel gaf de zelfstandigen enkel:

  • een vrijstelling van bijdragen gedurende maximaal 3 maanden om te zorgen voor een zwaar ziek kind
  • een maandelijkse uitkering van €707,28 gedurende maximaal 3 maanden, in de veronderstelling dat er palliatieve zorgen werden gegeven aan hun echtgenoot of kind

Auteur: Partena Compass

03/11/2015

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.