Wijziging van de lijst erkende wetenschappelijke instellingen

Auteur: Peggy Criel
Datum:

De lijst van erkende wetenschappelijke instellingen die kunnen genieten van een vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing werd gewijzigd bij koninklijk besluit van 25 april 2014.

Werkgevers die erkend zijn als wetenschappelijke instelling genieten een vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing op bezoldigingen die worden betaald of toegekend aan hun assistent-onderzoekers of aan hun postdoctorale onderzoekers.

De lijst met erkende wetenschappelijke instellingen werd onlangs aangepast.

Vanaf 1 januari 2012 worden de volgende instellingen toegevoegd aan de lijst van instellingen erkend als wetenschappelijke instellingen:

 • Nationale Proeftuin voor Witloof;
 • BB-consult;
 • Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen;
 • Passiefhuis-Platform.

Vanaf 1 januari 2013 worden de volgende instellingen toegevoegd aan de lijst:

 • Natuurpunt Studie;
 • Natagora;
 • Brussels Heart Center;
 • Dierengezondheidszorg Vlaanderen;
 • Vlaams Centrum voor Bewaring van Tuinbouwproducten;
 • Inagro;
 • Vlaams Gebarentaalcentrum;
 • Amsab – Instituut voor Sociale Geschiedenis;
 • Observatoire social européen;
 • Association pour le droit des Etrangers;
 • Belgische Rode Kruis – Transfusion Research Center.

Vanaf 1 mei 2013 worden twee instellingen toegevoegd aan de lijst:

 • Centre de Documentation et de Coordination sociales – Centrum voor Maatschappelijke Documentatie en coördinatie;
 • Agrobeheercentrum Ecokwadraat.

Bron: Koninklijk besluit van 25 april 2014 tot wijziging van het KB/WIB 92 inzake de erkenning van de wetenschappelijke instellingen bedoeld in artikel 275/3, § 1, tweede lid van het Wetboek van inkomstenbelastingen 1992, B.S. 2 juni 2014.

Auteur: Peggy Criel

03/06/2014