Wijziging bevoegdheidsgebieden PC's nr. 117, 127, 211 en 226

Auteur: Anne Ghysels
Datum:

Het bevoegdheidsgebied van 4 paritaire comités werd gewijzigd door de Koninklijke Besluiten van 10 juli 2013:

  • het PC voor de petroleumnijverheid en -handel (PC nr. 117)
  • het PC voor de handel in brandstoffen (PC nr. 127)
  • het PC voor de bedienden uit de petroleumnijverheid en -handel (PC nr. 211)
  • het PC voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek (PC nr. 226).

De ondernemingen die instaan voor uitsluitend het vervoer voor rekening van derden, op het vlak van petroleumproducten en/of -derivaten, vallen voortaan onder de bevoegdheid van het PC nr. 127. De ondernemingen die uitsluitend het vervoer voor rekening van derden uitvoeren, zijn deze die ervoor instaan "dat het product van de ene naar de andere laadlocatie wordt vervoerd op aangeven van de opdrachtgever, zonder dat de onderneming ooit enige financiële of commerciële activiteit met betrekking tot dit product uitvoert."

De PC's nr. 117 en 211 blijven bevoegd voor de industriële activiteiten die betrekking hebben op die producten.

De PC's nr. 117/211 of 127 blijven bevoegd voor de commerciële activiteiten die betrekking hebben op die producten en dit op basis van kwantitatieve maatstaven die bepaald worden door de wettekst en die niet gewijzigd worden.

Het begrip 'distributie' werd herzien: distributie is "het vervoer voor rekening van derden van de producten met de hiermee onlosmakelijk gekoppelde financiële of commerciële activiteiten zoals, bijvoorbeeld, de orderbehandeling (opname van bestellingen en orderbevestiging), de verzendingen gereedmaken, planning van de levering, facturering en andere administratieve formaliteiten, en afhandeling, door de onderneming gedragen en uitgevoerd.”

Deze wijzigingen zijn in werking getreden op 1 augustus 2013.

U oefent een van de activiteiten uit waarop deze wijzigingen betrekking hebben, namelijk het vervoer voor rekening van derden, op het vlak van petroleumproducten en/of -derivaten? Neem dan contact op met uw payroll consultant.

Bronnen:

  • Koninklijk Besluit van 10 juli 2013 tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 28 maart 1975 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de handel in brandstoffen, B.S. 22.07.2013;
  • Koninklijk Besluit van 10 juli 2013 tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 28 maart 1975 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de petroleumnijverheid en -handel, B.S. 22.07.2013;
  • Koninklijk Besluit van 10 juli 2013 tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 12 januari 1976 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de bedienden uit de petroleumnijverheid en -handel, B.S. 22.07.2013;
  • Koninklijk Besluit van 10 juli 2013 tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 6 april 1975 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek, B.S. 22.07.2013. 

Auteur: Anne Ghysels

17/10/2013