Wijninckx-bijdrage aanvullende pensioenen stijgt naar 3%

Auteur: Els Poelman
Datum:

De Wijninckx-bijdrage is een bijzondere werkgeversbijdrage op stortingen voor aanvullende pensioenen. Vanaf 1 januari 2018 gaat ze van 1,5% naar 3%.

Wanneer verschuldigd?

De bijdrage wordt berekend per werknemer en per kalenderjaar. Ze is verschuldigd wanneer voor een bepaalde werknemer de som van stortingen aanvullend pensioen en premies overlijdensdekking de jaargrens overschrijdt.

De jaargrens was € 31.836,00 voor 2017 (het bedrag voor 2018 is nog niet bekend).

Stortingen door werkgever en door werknemer worden allebei meegeteld om de grens te evalueren, maar de bijdrage wordt enkel berekend op de stortingen door de werkgever.

Bijdrage vanaf 2018

De bijdrage is 3% op het bedrag van de werkgeversbijdragen dat de jaargrens overschrijdt.

Voorbeeld (op basis van de loongrens 2017)

Jaarlijkse stortingen: € 50.000, waarvan € 45.000,00 door de werkgever en € 5.000,00 door de werknemer.

De jaargrens is overschreden met € 18.164,00, volledig ten laste van de werkgever.

Bijdrage: € 544,92 (= € 18.164,00 x 3%).

Inning

De Wijninckx-bijdrage wordt door de werkgever aangegeven in de dmfa van het vierde kwartaal van het betrokken jaar.

De RSZ valideert de aangifte op basis van de Databank Aanvullende Pensioenen (DB2P) van Sigedis. Via deze databank moeten verzekeraars de gegevens van aanvullende pensioenen beheren.

Bron: Programmawet van 25 december 2017 (BS 29 december 2017).

Auteur: Els Poelman

18/01/2018