Wetenschappelijk onderzoek wordt goedkoper voor werkgevers

Auteur: Peggy Criel
Datum:

De regering-Di Rupo heeft het reeds geruime tijd geleden aangekondigd maar het is nu eindelijk definitief: het percentage van de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing in het kader van wetenschappelijk onderzoek wordt vanaf 1 juli 2013 opgetrokken van 75 % naar 80 %.

De werkgever die werknemers tewerkstelt die aan wetenschappelijk onderzoek doen, geniet, onder bepaalde voorwaarden, een gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing op de bezoldigingen van deze werknemers.  Concreet betekent dit dat enkel een deel van de ingehouden bedrijfsvoorheffing moet worden doorgestort aan de Schatkist en dat de werkgever het andere deel mag behouden. Op die manier wil met het wetenschappelijk onderzoek stimuleren.

Het percentage van de vrijstelling bedroeg sedert 1 januari 2009 75%. Vanaf 1 juli 2013 wordt het dus opgetrokken naar 80 %. 

De Wet die het nieuwe vrijstellingspercentage vastlegt, voert voor bepaalde categorieën van wetenschappelijk onderzoek ook een aantal andere wijzigingen door. Zo wordt de definitie van onderzoeks- of ontwikkelingsprojecten of –programma’s uitdrukkelijk omschreven en is er een verplichting tot aanmelding van die projecten of programma’s vanaf 1 januari 2014.

Wij houden u uiteraard verder op de hoogte via onze Infoflashes.

Bron: Wet van 17 juni 2013 houdende fiscale en financiële bepalingen en bepalingen betreffende de duurzame ontwikkeling, B.S. 28 juni 2013.

Auteur: Peggy Criel

01/07/2013