Wetenschappelijk onderzoek: vanaf nu ook een fiscale lastenverlaging voor bachelors

Auteur: Peggy Criel
Datum:

Ondernemingen die onderzoekers met specifieke master- of doctordiploma’s of met een diploma van burgerlijk ingenieur tewerkstellen in onderzoeks- of ontwikkelingsprojecten of –programma’s genieten een vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing. Zoals vastgelegd in het Zomerakkoord is deze vrijstelling sinds 1 januari 2018 uitgebreid naar onderzoekers die in het bezit zijn van een bachelordiploma in een specifiek studiegebied.

UITBREIDING VAN DE VRIJSTELLING VAN DOORSTORTING VAN BEDRIJFSVOORHEFFING

Een gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing van 80 % van de bedrijfsvoorheffing wordt toegekend aan ondernemingen die onderzoekers met specifieke master- of doctordiploma’s of met een diploma van burgerlijk ingenieur tewerkstellen in onderzoeks- of ontwikkelingsprojecten of –programma’s (o&o-projecten of -programma’s).

Sinds 1 januari 2018 wordt deze vrijstelling uitgebreid naar onderzoekers die in o&o-projecten of -programma’s zijn tewerkgesteld en die in het bezit zijn van een academische of professionele bachelordiploma van een specifiek studiegebied.

De vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor deze onderzoekers is gelijk aan:

  • 40 % van de berekende bedrijfsvoorheffing voor de sinds 1 januari 2018 toegekende of betaalde bezoldigingen;
  • 80 % van de berekende bedrijfsvoorheffing voor de vanaf 1 januari 2020 toegekende of betaalde bezoldigingen.

Bovendien wordt het bedrag van de vrijstelling voor de onderzoekers met een bachelordiploma beperkt. De vrijstelling wordt beperkt tot 25 % van het totale bedrag van de vrijstelling dat werd berekend voor de onderzoekers met specifieke master- of doctordiploma’s of met een diploma van burgerlijk ingenieur en die tewerkgesteld zijn in o&o-projecten of -programma’s. Voor vennootschappen die als kleine vennootschap (artikel 15, §§ 1 tot 6 W.Venn.) worden aangemerkt voor het aanslagjaar dat verbonden is aan het belastbaar tijdperk waarin de bezoldigingen zijn betaald, wordt het percentage van de beperking verhoogd tot 50%.

SPECIFIEKE BACHELORDIPLOMA’S

Om de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor bachelors te genieten, moet de onderzoeker in het bezit zijn van:

  • Eén van de volgende academische bachelordiploma’s (of gelijkwaardige diploma’s) in de studiegebieden of combinaties van studiegebieden:

Voor de Vlaamse gemeenschap

Voor de Franstalige Gemeenschap

Wetenschappen

Toegepaste wetenschappen

Toegepaste biologische wetenschappen

Geneeskunde

Diergeneeskunde

Farmaceutische wetenschappen

Biomedische wetenschappen

Industriële wetenschappen en technologie

Nautische wetenschappen

Biotechniek

Architectuur

Productontwikkeling

Wetenschappen

Ingenieur

Landbouwkundige en biologisch ingenieur

Geneeskunde

Dierengeneeskunde

Biomedische en farmaceutische wetenschappen

Architectuur en urbanisme

Industriële wetenschappen

Industriële landbouwwetenschappen

  • Eén van de volgende professionele bachelordiploma’s (of gelijkwaardige diploma’s) in de studiegebieden of combinaties van studiegebieden:

Voor de Vlaamse gemeenschap

Voor de Franstalige Gemeenschap

Biotechniek

Gezondheidszorg

Industriële wetenschappen en technologie

Nautische wetenschappen

Handelswetenschappen en bedrijfskunde, evenwel beperkt tot de opleidingen die in hoofdzaak zijn gericht op informatica en innovatie

Paramedisch

Techniek, evenwel beperkt tot de opleidingen die in hoofzaak gericht zijn op biotechniek, industriële wetenschappen, technologie, nautische wetenschappen, productontwikkeling en informatica

LAAT U ADVISEREN DOOR DE SPECIALISTEN VAN LEGAL PARTNERS

Het verkrijgen van de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor wetenschappelijk onderzoek vereist het vervullen van een aantal strikte voorwaarden. Om deze vrijstelling te bekomen, kunt u daarom rekenen op de expertise van Partena Professional.

Zet de eerste stap en bel ons op 02/ 549 30 20 of contacteer ons : legalpartners@partena.be.

Bron: Wet van 25 december 2017 tot hervorming van de vennootschapsbelasting (1), B.S. 29 december 2017.