Werknemers die terugkeren uit risicogebied: wat te doen?

Auteur: Catherine Legardien (Legal Expert)
Datum:

De hervatting van het werk van uw werknemers die terugkeren van een vakantie in het buitenland kan enigszins worden verstoord. Afhankelijk van het gebied (groen, oranje of rood) waarin de reisbestemming van uw werknemer is ingedeeld, kan de FOD Buitenlandse Zaken uw werknemer aanbevelen of dwingen om zichzelf bij zijn terugkeer in quarantaine te plaatsen. Wat zijn de gevolgen voor de arbeidsovereenkomst?

Wat zegt de FOD Buitenlandse Zaken?

De FOD Buitenlandse Zaken(https://diplomatie.belgium.be/nl) werkt dagelijks de lijst bij van de landen/regio's waar niet-essentiële reizen (zoals toerisme) zijn toegestaan (groen gebied), onder voorwaarden zijn toegestaan (oranje gebied) of niet zijn toegestaan (rood gebied).

Het geeft ook, per gebied, de landen/regio's van terugkeer aan waarvoor de burger wordt aanbevolen of verplicht is bepaalde maatregelen te nemen na een niet-essentiële reis.

Specifiek, als de reiziger terugkeert:

  • uit een groen gebied: hoeft hij niets specifieks te doen,
  • uit een oranje gebied: wordt hij aanbevolen om zich te laten testen en een quarantaineperiode van 14 dagen in acht te nemen,
  • uit een rood gebied: wordt hij verplicht om zich te laten testen en een quarantaineperiode van 14 dagen in acht te nemen.

Wat moet u doen als een werknemer terugkeert uit een risicogebied?

Ook al is het vanzelfsprekend dat uw werknemer zich als een verantwoordelijke burger moet gedragen, is hij niet verplicht om zijn reisbestemming aan u mee te delen. Als werkgever kunt u hem dus niet verplichten om zijn vakantiebestemming aan u mee te delen.

Als deze informatie toch aan u zou worden meegedeeld, dient u als volgt te handelen.

Uw werknemer keert terug uit een groen gebied

Er kan geen quarantaine worden opgelegd aan een werknemer die terugkeert uit een groen gebied. Hij zal het werk dan ook op een normale manier kunnen hervatten.

Uw werknemer keert terug uit een oranje gebied

U kunt evenmin een quarantaineperiode opleggen aan een werknemer die terugkeert uit een oranje gebied. Aangezien quarantaine in dit geval enkel wordt aanbevolen, kan hij zich er wel aan onderwerpen, maar hij is niet verplicht dat te doen.

Als uw werknemer besluit om zichzelf in quarantaine te plaatsen, moet hij u daar onmiddellijk van op de hoogte brengen. Als u hem daar om vraagt moet hij u ook een getuigschrift van quarantaine kunnen voorleggen.

Als uw werknemer zijn werk niet kan uitvoeren omdat hij in quarantaine is geplaatst, wordt zijn overeenkomst geschorst wegens overmacht. Hij zal in principe dan ook aanspraak kunnen maken op uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht “COVID-19” ten laste van de RVA.

In dit verband verduidelijkt de RVA dat uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid alleen worden toegekend als uw werknemer een getuigschrift van quarantaine van zijn geneesheer kan voorleggen.

Kan de werknemer die in quarantaine is geplaatst wel nog zijn werk uitvoeren, bijvoorbeeld door te telewerken, dan zal hij zijn gebruikelijke loon ten laste van u blijven ontvangen.

Uw werknemer keert terug uit een rood gebied

De werkgever heeft het recht om een werknemer die terugkeert uit een rood gebied de toegang tot zijn arbeidsplaats te ontzeggen. Deze laatste is immers verplicht een quarantaineperiode in acht te nemen.

De werknemer in quarantaine moet u onmiddellijk op de hoogte brengen. Als u hem daar om vraagt moet hij u ook een getuigschrift van quarantaine kunnen voorleggen.

Als uw werknemer zijn werk niet kan uitvoeren omdat hij in quarantaine is geplaatst, wordt zijn overeenkomst geschorst wegens overmacht. Hij zal dan ook aanspraak kunnen maken op uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht “COVID-19” ten laste van de RVA.

In dit verband verduidelijkt de RVA dat uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid alleen worden toegekend als uw werknemer een getuigschrift van quarantaine van zijn geneesheer kan voorleggen.

Kan de werknemer die in quarantaine is geplaatst wel nog zijn werk uitvoeren, bijvoorbeeld door te telewerken, dan zal hij zijn gebruikelijke loon ten laste van u blijven ontvangen.

Opgelet! Volgens de FOD Werkgelegenheid en de RVA heeft uw werknemer zich niet gedragen als een normaal zorgvuldige persoon als hij is afgereisd naar een bestemming die op het ogenblik van vertrek al in rood gebied was ingedeeld (niet toegestane bestemming). Overmacht kan dus niet worden ingeroepen als reden om de uitvoering van de arbeidsovereenkomst te schorsen voor de periode van verplichte quarantaine. Uw werknemer zal dus geen recht hebben op een uitkering tijdelijke werkloosheid van de RVA. Als de werknemer in dit geval zijn arbeidsovereenkomst niet kan uitvoeren (bijvoorbeeld omdat telewerken niet mogelijk is) of geen gebruik kan maken van vakantiedagen of inhaalrustdagen om de quarantaineperiode te overbruggen, wordt de uitvoering van zijn overeenkomst geschorst in de vorm van een toegestane afwezigheid zonder loon ten laste van u.

De RVA bepaalt ook dat zij controles zal uitvoeren en tijdelijke werkloosheid zal weigeren of de uitkeringen erna zal terugvorderen als niet aan de voorwaarden is voldaan (bijvoorbeeld als er een reisverbod is op het ogenblik van vertrek).

Ons advies

Wij raden u sterk aan om uw werknemers in een voorafgaande mededeling te vragen om u te op de hoogte te brengen als ze terugkeren van een reisbestemming die in oranje of rood gebied is ingedeeld. Het is ook raadzaam om hen te informeren over de gevolgen die dit voor hen heeft voor de hervatting van het werk.

Bronnen: FOD van Buitenlandse Zaken; Bijzondere-machtenbesluit nr. 37 van 24 juni 2020 tot uitvoering van artikelen 2 en 5 van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (II) tot ondersteuning van de werknemers, B.S. 3 juli 2020 (2e ed.);  ; FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg ; FAQ RVA.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.