Werkgeversbijdrage bij overbenutting van economische werkloosheid voortaan voor alle sectoren

Auteur: Els Poelman
Datum:

De regering wil werkgevers die veel gebruik maken van economische werkloosheid “responsabiliseren”  via een extra werkgeversbijdrage. De maatregel bestaat sinds jaren in de bouwsector en moest volgens het regeerakkoord uitgebreid worden naar alle sectoren. Die uitbreiding komt er effectief vanaf 2013 - de modaliteiten voor de werkgevers die niet behoren tot de bouwsector zijn op 1 augustus 2013 gepubliceerd.

De bijdrage is verschuldigd voor elke arbeider met meer dan 110 dagen economische werkloosheid in het vorige kalenderjaar. Het dagbedrag verhoogt met € 20,00 voor elke nieuwe schijf in de rangorde van de werkloosheidsdagen, zodat de bijdrage exponentieel stijgt naarmate de werkloosheidsdagen oplopen.

Rangorde werkloosheidsdag       Bijdrage per werkloosheidsdag

111e  – 130e                              € 20,00

131e  – 150e                              € 40,00

151e  – 170e                              € 60,00

171e  – 200e                              € 80,00

201e en volgende                      € 100,00 

Voorbeeld

Arbeider met 195 dagen economische werkloosheid: (€ 20,00 x 20) + (€ 40,00 x 20) + (€ 60,00 x 20) + (€ 80,00 x 25) = € 4.400,00

Ook hier is er een bijdrage voor elke arbeider met meer dan 110 dagen economische werkloosheid in het vorige kalenderjaar, maar er is slechts één dagbedrag.

Rangorde werkloosheidsdag       Bijdrage per werkloosheidsdag

111e  en volgende                     € 46,31

Voorbeeld

Arbeider met 195 dagen economische werkloosheid: € 46,31 x (195 – 110) = € 3.936,35

De RSZ berekent éénmaal per jaar de globale bijdrage per werkgever, op basis van de gegevens van de individuele arbeiders in de vier kwartaalaangiftes van het vorige kalenderjaar. Het resultaat wordt elektronisch meegedeeld aan het sociaal secretariaat.

In 2013 gebeurt dit voor het eerst voor alle sectoren, met deze planning:

  • uiterlijk in september 2013 berekent de RSZ de bijdrage op basis van de kwartaalaangiftes van 2012, en stuurt het resultaat in een elektronisch bestand naar het sociaal secretariaat;
  • betrokken werkgevers ontvangen ten vroegste in september 2013 van het sociaal secretariaat de factuur met hun bijdrage.

Bron: Wet Diverse Bepalingen van 30 juli 2013, B.S. 1 augustus 2013.

Auteur: Els Poelman

02/08/2013

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.