Werkgelegenheidsplan voor oudere werknemers: Partena helpt u deze verplichting te vervullen!

Auteur: -
Datum:

Overeenkomstig met wat de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 104 over de uitvoering van een werkgelegenheidsplan oudere werknemers in de onderneming voorschrijft, moeten bepaalde ondernemingen een plan opstellen om de tewerkstelling van werknemers van minstens 45 jaar te behouden/verhogen.

=> Raadpleeg de Infoflash van 19 februari 2013 om u te informeren omtrent uw verplichtingen ter zake.

Enkel de ondernemingen die op 2 januari 2013 meer dan 20 werknemers tewerkstellen moeten in de loop van de eerste maanden van 2013 een werkgelegenheidsplan oudere werknemers opstellen.

Het werkgelegenheidsplan oudere werknemers zal het volgende bevatten:

  • enerzijds, jaarlijkse/meerjarenmaatregelen om het aantal werknemers van minstens 45 jaar in de onderneming te behouden/verhogen;
  • en, anderzijds, administratieve vermeldingen.

Het moet worden ingevoerd na een procedure van informatie en raadpleging van de (werknemers)vertegenwoordigers van de onderneming.

Deze procedure moet van start gaan met het voorstellen van een ontwerp van werkgelegenheidsplan aan de (werknemers)vertegenwoordigers en dit, in principe binnen de drie maanden na de afsluiting van het boekjaar (naar aanleiding van de jaarlijkse inlichtingen over de economische en financiële situatie en de werkgelegenheid in de onderneming).

=> Wacht niet langer en vervul uw verplichtingen. Maak kennis met de oplossingen die Partena u hiervoor aanbiedt!  

Partena beschikt over twee formules om uw werkgelegenheidsplan oudere werknemers op te stellen:

  • wenst u een informatiepakket waarmee u zelf aan de slag kunt? Kies dan formule 1;
  • u geeft de voorkeur aan begeleiding op maat? Kies dan formule 2.

=> Klik hier voor meer info en bestel de formule van uw keuze.

Bron: collectieve arbeidsovereenkomst nr. 104 van 27 juni 2012 over de uitvoering van een werkgelegenheidsplan oudere werknemers in de onderneming, inwerkingtreding op 1 januari 2013 (Koninklijk Besluit van 24 oktober 2012, Belgisch Staatsblad van 8 november 2012, 2e editie). 

Auteur: -

26/03/2013