Werkgelegenheidsplan voor oudere werknemers: maak er (weer) tijd voor vrij!

Auteur: Catherine Mairy (Legal Expert)
Datum:

Bepaalde ondernemingen moeten een plan opstellen om de tewerkstelling van werknemers van minstens 45 jaar te behouden/verhogen.

Deze verplichting is voorzien door de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 104 van 27 juni 2012 betreffende de uitvoering van een werkgelegenheidsplan oudere werknemers in de onderneming.

Bedoelde werkgevers

Enkel de ondernemingen die op 2 januari 2021 meer dan 20 werknemers tewerkstellen, moeten in de loop van de eerste maanden van 2021 een werkgelegenheidsplan oudere werknemers opstellen.

Om het aantal tewerkgestelde werknemers te bepalen, dient rekening te worden gehouden met:

  • de werknemers in voltijdse equivalenten in de onderneming op 2 januari 2021 op basis van de Dimona-aangiften
  • en, eventueel, de uitzendkrachten in voltijdse equivalenten in de (gebruikende) onderneming op 2 januari 2021.

Opgelet! Het aantal werknemers dat zo bekomen wordt (in 2021), wordt voor 4 jaar vastgesteld (tot in 2025), ongeacht eventuele latere schommelingen van het aantal tewerkgestelde werknemers.

Inhoud van het werkgelegenheidsplan oudere werknemers

Het werkgelegenheidsplan oudere werknemers zal het volgende bevatten:

  • enerzijds, jaarlijkse/meerjarenmaatregelen om het aantal werknemers van minstens 45 jaar in de onderneming te behouden/verhogen;
  • en, anderzijds, administratieve vermeldingen.

Procedure en termijnen

Het werkgelegenheidsplan oudere werknemers moet worden ingevoerd na een procedure van informatie en raadpleging van de werknemers(vertegenwoordigers) van de onderneming.

Deze procedure moet van start gaan met het voorstellen van een ontwerp van werkgelegenheidsplan aan de werknemers(vertegenwoordigers) en dit, in principe binnen de drie maanden na de afsluiting van het boekjaar (naar aanleiding van de jaarlijkse inlichtingen over de economische en financiële situatie en de werkgelegenheid in de onderneming), d.w.z. uiterlijk 31 maart.

Hoe helpt Partena Professional u uw verplichtingen te vervullen?

Partena Professional stelt twee concrete formules voor om uw werkgelegenheidsplan oudere werknemers op te stellen:

  • een kit ‘Werkgelegenheidsplan voor oudere werknemers’, bestaande uit een verklarende nota, een reeks slides voor de werknemers(vertegenwoordigers) en het standaardmodel van het plan dat de Nationale Arbeidsraad opstelde (kit beschikbaar in het Nederlands, Frans en Duits);
  • bijzondere begeleiding.

Neem contact op met onze Legal Partners via legal@partena.be voor meer informatie.

Bron: collectieve arbeidsovereenkomst nr. 104 van 27 juni 2012 over de uitvoering van een werkgelegenheidsplan oudere werknemers in de onderneming, in werking getreden op 1 januari 2013 (Koninklijk Besluit van 24 oktober 2012, Belgisch Staatsblad van 8 november 2012, 2e editie). 

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.