'Werken in het buitenland': nieuwe onlinetoepassing van de RSZ

Auteur: Anne Ghysels
Datum:

Vanaf 19 april 2016 biedt de RSZ een nieuwe beveiligde onlinedienst aan voor Belgische werkgevers die (al dan niet tijdelijk) loontrekkende werknemers in het buitenland tewerkstellen (die bijdrageplichtig blijven aan de Belgische sociale zekerheid in overeenstemming met de principes van de Europese Verordening 883/2004 of de internationale verdragen).

De huidige situatie

Een Belgische werkgever die in het buitenland loontrekkende werknemers tewerkstelt, moet in het bezit zijn van een (A1 of ander) attest voor elk van hen afgeleverd door de RSZ. Dit attest is het bewijs van de bijdrageplicht van de werknemer aan de Belgische sociale zekerheid.

In geval van detachering

Wanneer een Belgische werkgever één van zijn loontrekkende werknemers tijdelijk (maximum 5 jaar) naar het buitenland stuurt, dan blijft deze werknemer bijdrageplichtig aan de Belgische sociale zekerheid en is hij vrijgesteld van de bijdrageplicht aan de sociale zekerheid van het land waarin hij tijdelijk is tewerkgesteld en dit in overeenstemming met de principes van de Europese Verordening nr. 883/2004 of de internationale verdragen.

De werkgever moet een (A1 of ander) attest bekomen. Dit kan momenteel elektronisch worden aangevraagd worden via de applicatie Gotot op de website van de RSZ www.socialsecurity.be. Deze toepassing is niet beveiligd.

In geval van gelijktijdige tewerkstelling

Wanneer een Belgische werkgever een loontrekkende werknemer tewerkstelt op het grondgebied van meerdere landen, bepalen de Europese verordening nr. 883/2004 en de internationale verdragen de toepasselijke regels om te achterhalen of deze werknemer onderworpen blijft aan de Belgische sociale zekerheid voor al zijn activiteiten (in België en in het buitenland).

Indien hij bijdrageplichtig blijft aan de Belgische sociale zekerheid, moet de werkgever in het bezit zijn van een (A1 of ander) attest dat afgeleverd wordt door de RSZ.

De werkgever – en enkel hij - moet dit attest aanvragen via de beveiligde onlinedienst 'Aanvraag werken in meerdere landen’. 

Wat verandert er?

Vanaf 19 april 2016 zullen beide soorten aanvragen gedaan moeten worden via de beveiligde onlinedienst 'Werken in het buitenland' van de RSZ.

Deze dienst biedt allerlei voordelen:

  • Toegankelijk voor de werkgevers maar ook voor de erkende sociale secretariaten en de dienstverleners (met een volmacht);
  • Beveiligd. Om toegang te krijgen tot deze onlinedienst, moet men zich aanmelden met een eID, token of gebruikersnaam en wachtwoord. De werkgever (of zijn vertegenwoordiger) moet dus toegang vragen tot de beveiligde dienst vóór zijn 1e aanvraag via deze portaalsite.
  • Toegankelijk 24u/24, 7dagen/7

De door de RSZ aangekondigde behandelingstermijn voor deze aanvraag bedraagt 24u, wat zeer snel is.

Bron: www.socialsecurity.be

Auteur: Anne Ghysels

12/04/2016

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.