Werkbonus: wijzigingen vanaf 1 januari 2014

Auteur: Anne Ghysels
Datum:

De 'werkbonus' is een vermindering van persoonlijke bijdragen voor de sociale zekerheid ten laste van de werknemer.

Deze vermindering is van toepassing op werknemers met lage lonen en biedt hen de mogelijkheid een hoger nettoloon te genieten.

Momenteel wordt het bedrag van deze vermindering op basis van volgende formule berekend:

Brutoreferentiemaandloon tegen 100%

Bedrag van de vermindering (voor een voltijdse werknemer met volledige arbeidsprestaties)

Arbeider

Bediende

< € 1.501,82

€ 198,72

€ 184

Van € 1.501,83 tot
€ 2.385,41

€ 198,72 - [0,2249 x (loon van de arbeider tegen 100 %) - € 1 501,82)]

€ 184 - [0,2082 x (loon van de bediende tegen 100 %) - € 1 501,82)]

> € 2.385,41

€ 0

€ 0

Vanaf 1 januari 2014 wordt het bedrag van € 184 vervangen door [12,25 % van het GMMI] (gewaarborgd gemiddeld maandelijks minimuminkomen).

Op dit moment bedraagt het GMMI € 1.501,82.

De vermindering zal dus als volgt berekend worden vanaf 1 januari 2014:

Brutoreferentiemaandloon tegen 100%

Bedrag van de vermindering (voor een voltijdse werknemer met volledige arbeidsprestaties)

Arbeider

Bediende

< € 1.501,82

€ 198,72

€ 183,99

Van € 1.501,83 tot
€ 2.385,41

€ 198,72 - [0,2249 x (loon van de arbeider tegen 100 %) - € 1 501,82)]

€ 183,99 - [0,2082 x (loon van de bediende tegen 100 %) - € 1 501,82)]

> € 2.385,41

€ 0

€ 0

Deze wijziging werd nog niet gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Bron: RSZ – 8 november 2013

Auteur: Anne Ghysels

21/11/2013