Werkbonus: wijzigingen vanaf 1 augustus 2015

Auteur: Anne Ghysels
Datum:

De 'werkbonus' is een vermindering van persoonlijke bijdragen voor de sociale zekerheid ten laste van de werknemer.

Deze vermindering is van toepassing op werknemers met lage lonen en biedt hen de mogelijkheid een hoger nettoloon te genieten.

Tot 31 juli 2015 wordt het bedrag van deze vermindering op basis van volgende formule berekend:

Brutoreferentiemaandloon tegen 100%

Bedrag van de vermindering (voor een voltijdse werknemer met volledige arbeidsprestaties)

Arbeider

Bediende

≤ € 1.501,82

€ 198,69

€ 183,97

Van € 1.501,83 tot € 2.385,41

€ 198,69 - [0,2249 x (loon van de arbeider tegen 100 %) - € 1 501,82)]

€ 183,97 - [0,2082 x (loon van de bediende tegen 100 %) - € 1 501,82)]

> € 2.385,41

€ 0

€ 0

De vermindering zal als volgt berekend worden vanaf 1 augustus 2015:

Brutoreferentiemaandloon tegen 100%

Bedrag van de vermindering (voor een voltijdse werknemer met volledige arbeidsprestaties)

Arbeider

Bediende

≤ € 1.546,87

€ 205,18

€ 189,98

Van € 1.546,88 tot € 2.413,00

€ 205,18 - [0,2369 x (loon van de arbeider tegen 100 %) - € 1 546,87)]

€ 189,98 - [0,2193 x (loon van de bediende tegen 100 %) - € 1 546,87)]

> € 2.413,00

€ 0

€ 0

Deze wijziging werd nog niet gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Bronnen: Ontwerp van programmawet, RSZ – 24.07.2015.

Auteur: Anne Ghysels

28/07/2015