Werkbaar en wendbaar werk, een update

Auteur: Yves Stox
Datum:

Op 16 juli 2016 stelde minister Kris Peeters het wetsontwerp Werkbaar en Wendbaar Werk voor aan de sociale partners in de Groep van 10.

Dat sociaal overleg is ondertussen afgesprongen. Op 14 september verlieten de sociale partners de gesprekstafel zonder een verdere aanpak of een werkschema af te spreken. (bron: persbericht VBO 14 september 2016)

Het lijkt alsof de bal nu opnieuw in het kamp van de regering ligt. Binnen de regering is ondertussen het debat over de tekst van het voorontwerp gestart.

Open Vld bekritiseerde het plan-Peeters al tijdens het zomerreces. Een belangrijk deel van de arbeidsduurreglementering is niet van toepassing op de leidinggevenden en vertrouwenspersonen opgesomd in een lijst die al dateert van 1965. De regeringspartij wil die limitatieve lijst moderniseren. 

Vanuit dezelfde hoek klinkt nu in de pers dat de voorstellen in het wetsontwerp niet worden de gedragen door de hele regering.

Auteur: Yves Stox

21/09/2016

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.