Werkbaar en wendbaar werk, een update

Auteur: Yves Stox
Datum:

Op 16 juli 2016 stelde minister Kris Peeters het wetsontwerp Werkbaar en Wendbaar Werk voor aan de sociale partners in de Groep van 10.

Dat sociaal overleg is ondertussen afgesprongen. Op 14 september verlieten de sociale partners de gesprekstafel zonder een verdere aanpak of een werkschema af te spreken. (bron: persbericht VBO 14 september 2016)

Het lijkt alsof de bal nu opnieuw in het kamp van de regering ligt. Binnen de regering is ondertussen het debat over de tekst van het voorontwerp gestart.

Open Vld bekritiseerde het plan-Peeters al tijdens het zomerreces. Een belangrijk deel van de arbeidsduurreglementering is niet van toepassing op de leidinggevenden en vertrouwenspersonen opgesomd in een lijst die al dateert van 1965. De regeringspartij wil die limitatieve lijst moderniseren. 

Vanuit dezelfde hoek klinkt nu in de pers dat de voorstellen in het wetsontwerp niet worden de gedragen door de hele regering.

Auteur: Yves Stox

21/09/2016