Werkbaar en Wendbaar Werk

Auteur: B. Dendooven - Y. Stox
Datum:

Op 16 juli 2016 stelde het minister Kris Peeters het wetsontwerp Werkbaar en Wendbaar Werk voor aan de sociale partners in de Groep van 10.

De krachtlijnen van het wetsontwerp zijn niet gewijzigd in vergelijking met de voorstellen van april 2016. Het wetsontwerp zelf is nog niet neergelegd in de Kamer.

De timing die minister Kris Peeters voorstelt blijft strak. Algemeen geldt 1 januari 2017 als datum van inwerkingtreding.

  • De sectoren krijgen de mogelijkheid om over de maatregelen van de sokkel eerst een collectieve arbeidsovereenkomst te sluiten vóór 31 december 2016.
  • De onderdelen occasioneel telewerk en verlofstelsels treden in werking op 1 januari 2017 voor zover er voor die datum geen cao’s in de Nationale Arbeidsraad worden afgesloten.

Auteur: B. Dendooven - Y. Stox

27/07/2016