Weldra groen licht voor het horecaplan

Auteur: Els Poelman
Datum:

In de tweede jaarhelft van 2015 wordt geleidelijk het zgn. horecaplan uitgevoerd.

Het horecaplan moet de invoering van het geregistreerd kassasysteem (GKS) ondersteunen via een reeks van maatregelen die de tewerkstelling in de sector flexibeler en goedkoper maken.

Op dit ogenblik zijn er slechts ontwerpteksten, maar de grote lijnen worden stilaan duidelijk.

Lees alvast het overzicht – de voornaamste items zullen eerstdaags aan bod komen in afzonderlijke berichten.

 

maatregel

is

wordt

vanaf

1

overuren met belastingvermindering/

vrijstelling doorstorting BV

180 uren/jaar

360 uren/jaar

01.10.2015

2

gelegenheidsarbeid –

contingent werkgever

100 dagen/jaar

200 dagen/jaar

01.07.2015

3

overuren zonder inhaalrust

143 uren/jaar

300 uren/jaar

360 uren/jaar (met GKS)

01.10.2015

4

netto overuren

                         NIEUW

01.10.2015

5

flexijobs

                         NIEUW

01.10.2015

Auteur: Els Poelman

22/06/2015