Wat betekent het statuut van student-ondernemer?

Auteur: Frédérique Beraudo (-)
Datum:

Zin om student-ondernemer te worden?

Contacteer ons

Veel Belgische studenten hebben zin om te ondernemen, maar weinigen onder hen durven het aan om ook werkelijk een zelfstandige activiteit te starten tijdens hun studies. Het statuut van zelfstandige in bijberoep kan immers risicovol en weinig voordelig lijken voor een student. Daarenboven is het statuut van jobstudent niet altijd toereikend, omdat het beperkt is tot 475 uur per jaar. Om dit probleem te verhelpen, en om studenten met goesting om te ondernemen te inspireren, werd in 2017 het statuut gecreëerd van student-ondernemer. “Dat statuut heeft zowel op sociaal als fiscaal vlak belangrijke voordelen”, aldus Frédérique Beraudo, Legal Consultant bij Partena Professional.

Wie kan student-ondernemer worden?

Om van het statuut te kunnen genieten, moet de jongere voldoen aan verschillende voorwaarden:

  • Ten minste 18 jaar en ten hoogste 25 jaar oud zijn.
  • Ingeschreven zijn als student in hoofdstatuut. De student moet dus ingeschreven zijn bij een onderwijsinstelling in België of in het buitenland voor het school- of academiejaar. Hij of zij moet hierbij het behalen van een diploma beogen, en dat diploma moet erkend worden door een bevoegde overheid in België. De gevolgde studies moeten minstens 27 studiepunten per jaar of minstens 17 uur les per week vertegenwoordigen.
  • Een beroepsactiviteit uitoefenen (zonder enige ondergeschiktheid tegenover een werkgever) waardoor hij onderworpen is aan het sociaal statuut van zelfstandige.

Wat zijn de voordelen van dit statuut op sociaal vlak?

De student-ondernemer geniet een voordelig stelsel van sociale bijdragen. Indien het inkomen van de student lager is dan € 6.923,69 per jaar (bedrag voor 2019), moet hij immers geen socialezekerheidsbijdragen betalen. Indien zijn inkomen tussen € 6.923,69 en € 13,847,39 per jaar (bedragen voor 2019) ligt, wordt een verlaagde bijdrage van 20,5% vanaf 2018 berekend op de schijf boven € 6.923,69. Het is pas wanneer de student-ondernemer een inkomen boven € 13.847,39 per jaar heeft dat hij sociale bijdragen betaalt zoals elke zelfstandige in hoofdberoep.

Hoe zit het met de gezondheidszorg?

De student-ondernemer blijft ten laste van zijn ouders voor de vergoeding van gezondheidszorg indien zijn inkomen lager is dan € 6.923,69 per jaar. Boven deze drempel wordt hij als titularis beschouwd. Bovendien worden, met betrekking tot de rechten op arbeidsongeschiktheid, invaliditeit en moederschap, de periodes waarin de student-ondernemer (zelfs verlaagde) sociale bijdragen heeft betaald in aanmerking genomen voor de opening van deze rechten.

Wat is de impact op de kinderbijslag?

Brussel : Zelfstandige student => als het gaat om een hoofdactiviteit, wordt er vermoed dat hij meer dan 240 uren per trimester werkt, en kan het tegendeel niet bewezen worden (er is geen recht meer op kinderbijslag). Voor de student-zelfstandige die geen sociale bijdrage stort wordt er vermoed dat hij minder dan 240 uren werkt en wordt er verder kinderbijslag uitbetaald zonder attest op eer. Voor de student die verminderde bijdragen stort op een inkomen  dat minstens de helft van het minimum-inkomen voor zelfstandigen in hoofdberoep bedraagt, kan er verder kinderbijslag uitbetaald worden indien er een verklaring op eer is van de student (-240 uren per trimester gewerkt).

Wallonië: Zelfstandige student => als het gaat om een hoofdactiviteit, wordt er vermoed dat hij meer dan 240 uren per trimester werkt, en kan het tegendeel niet bewezen worden (er is geen recht meer op kinderbijslag). Voor de student-zelfstandige die geen sociale bijdrage stort wordt er vermoed dat hij minder dan 240 uren werkt en wordt er verder kinderbijslag uitbetaald zonder attest op eer. Voor de student die verminderde bijdragen stort op een inkomen  dat minstens de helft van het minimum-inkomen voor zelfstandigen in hoofdberoep bedraagt, kan er verder kinderbijslag uitbetaald worden indien er een verklaring op eer is van de student (-240 uren per trimester gewerkt).

Vlaanderen : Wanneer de student onbeperkt een activiteit als zelfstandige uitoefent en geen bijdrage betaalt als zelfstandige in hoofdberoep is er recht op het Groeipakket.

Is het belastingstelsel voordelig?

“Ja, het fiscaal statuut van student-ondernemer is voordelig. De eerste schijf van het inkomen van de student-ondernemer wordt immers niet beschouwd als bestaansmiddel voor de berekening van de personen ten laste. Bovendien geniet de student-ondernemer een vrijgesteld gedeelte. Voor het belastingjaar 2019 (inkomsten 2018) bedraagt het vrijgestelde gedeelte € 8.860. Met andere woorden, als zijn inkomen dit bedrag niet overschrijdt, moet hij geen belastingen betalen”, zegt Frédérique.