Wallonië heeft nu ook zijn eigen instapstage

Auteur: Filip Borgers
Datum:

Als laatste in de rij werd het besluit van de Waalse regering betreffende de instapstage gepubliceerd (B.S. 6 augustus 2013). Het besluit legt geen bijzondere regionale klemtonen maar sluit zich aan bij het algemene kader van de federale wetgeving.

Hieronder herinneren we aan het algemene kader en lichten we toe in welke mate de Waalse regeling voorziet in mogelijke afwijkingen.

Wanneer gelijktijdig wordt voldaan aan de volgende voorwaarden kan een jongere in aanmerking komen voor een instapstage:

  1. de betrokken stagiair is ingeschreven als niet-werkende werkzoekende bij de FOREM;
  2. de betrokken stagiair beschikt hoogstens over een getuigschrift van het hoger middelbaar onderwijs. Naargelang het aantal ingediende aanvragen, kan de bevoegde Minister beslissen de toegankelijkheid van de instapstages te beperken tot de personen die niet beschikken over een getuigschrift van het hoger secundair onderwijs;
  3. tussen zijn inschrijving als werkzoekende en de dag voorafgaand aan de aanvang van de instapstage heeft de betrokken jongere nooit het voorwerp uitgemaakt van een gegevensuitwisseling in het kader van de actieve opvolging van werklozen.

De instapstage begint ten vroegste op de 156e dag (= 6 maanden) van je beroepsinschakelingstijd en ten laatste op de 310e dag (= +/- 12 maanden) ervan.

De voorziene duurtijd van een instapstage bedraagt minimaal 3 maanden en maximaal 6 maanden. Elke stagiair kan slechts één of meerdere stages doorlopen voor een maximale duurtijd van 6 maanden.

Dit besluit treedt in werking op 16 augustus 2013.

Bron: Besluit van de Waalse Regering betreffende de instapstages van 18 juli 2013, B.S. 6 augustus 2013.

Auteur: Filip Borgers

13/08/2013

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.