Waals Gewest: vraag uw subsidie voor dienstfietsen

Auteur: Anne Ghysels (Legal Expert)
Datum:

Het Waalse Gewest laat u toe om een subsidie aan te vragen als u fietsen koopt voor de beroepsverplaatsingen van uw werknemers.

De voorwaarden die u moet respecteren

U moet:

  • Opgericht zijn als vennootschap (rechtspersoon)
  • Een bedrijfszetel hebben in het Waalse Gewest die beroepsverplaatsingen maakt
  • Een intern reglement opstellen over het gebruik van deze dienstfietsen

Soorten fietsen

De fietsen die u aankoopt kunnen al dan niet elektrische fietsen zijn, nieuw of tweedehands.

De datum van aankoop van de fiets moet tussen 1 juli 2020 en 31 december 2022 liggen.

Soort verplaatsingen

De fietsen moeten door uw werknemers worden gebruikt voor hun beroepsverplaatsingen.

Er kunnen eventuele uitzonderingen worden toegestaan, zoals de woon-werkverplaatsing voor werknemers die geen subsidie ontvangen voor hun persoonlijke fiets.

Het bedrag van de subsidie

De subsidie bedraagt 20% van het bedrag van de factuur (incl. btw), met een maximum van:

  • € 50 voor de aankoop van een tweedehands spierfiets
  • € 100 voor de aankoop van een tweedehands elektrische fiets
  • € 150 voor de aankoop van een nieuwe spierfiets
  • € 200 voor de aankoop van een nieuwe elektrische fiets
  • € 400 per bakfiets (bi- of driewielige fiets)

U kunt maximaal 5 subsidies aanvragen.

De procedure die u moet volgen om de subsidie aan te vragen

De subsidieaanvraag moet online worden ingediend op het platform monespace.wallonie.be.

U moet de gesubsidieerde fiets ook registreren via het online platform "Mybike" en de bijbehorende sticker op het frame van de fiets aanbrengen.

Opmerking: de Waalse regering heeft op 26 november 2020 aangekondigd dat een premie zal worden toegekend voor de werknemer die een fiets of een aanpasbare elektrische kit koopt om minstens 40% van zijn woon-werkverplaatsingen met deze fiets te maken.

Inwerkingtreding

Deze maatregel is in werking getreden op 2 november 2020.

 

Bron: Besluit van de Waalse regering van 1 oktober 2020 tot vaststelling van de voorwaarden voor de toekenning van een subsidie aan de werkgevers voor de aankoop van een dienstfiets, BS 23.10.2020

 

 

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.