Waals Gewest: Tewerkstellingssteun (9): bye bye RSZ-vermindering Herstructurering

Auteur: Anne Ghysels
Datum:

In het kader van haar gewestelijk werkgelegenheidsbeleid schaft de Waalse regering verschillende federale maatregelen tot vermindering van de werkgeversbijdragen aan de sociale zekerheid af.
De RSZ-werkgeversvermindering die wordt toegekend wanneer een werknemer wordt aangeworven ingevolge een herstructurering wordt afgeschaft vanaf 1 juli 2017.

Vanaf 1 juli 2017 zal u deze RSZ-vermindering niet meer kunnen genieten voor de werknemers die u tewerkstelt in een vestigingseenheid gevestigd in het Franstalig Waals Gewest.

Merk op dat de vermindering van de persoonlijke bijdragen ten gunste van de werknemer blijft bestaan.

Overgangsmaatregelen

De voordelen van de RSZ-werkgeversvermindering ‘Herstructurering’ blijven lopen tot het einde van hun geldigheidsduur maar uiterlijk tot 30 juni 2020 voor de werknemers aangeworven vóór 1 juli 2017.

Het voordeel ‘RSZ-werkgeversbijdrage’ dat vermeld staat op de kaarten ‘herstructurering’ kan slechts toegepast worden indien de aanwerving van de werknemer plaatsvindt vóór 1 juli 2017.

De RVA zal binnenkort de bijzondere regels bekendmaken die zullen gelden wanneer een werknemer die het recht opent op deze vermindering binnen of buiten het Franstalig Waals Gewest verhuist.

Bronnen: Decreet van 2 februari 2017 betreffende de steun voor tewerkstelling ten behoeve van de doelgroepen, BS 16.03.2017; decreet van 2 februari 2017 betreffende het inschakelingscontract, BS 16.03.2017.

Auteur: Anne Ghysels

30/06/2017