Waals Gewest: Tewerkstellingssteun (8): geen RSZ-voordeel meer voor uw huispersoneel

Auteur: Anne Ghysels
Datum:

In het kader van haar gewestelijk werkgelegenheidsbeleid schaft de Waalse regering verschillende federale maatregelen tot vermindering van de werkgeversbijdragen aan de sociale zekerheid af.
Voor de tewerkstelling van uw 1e dienstbode of uw 1e ‘huisbediende’ (bv. gouvernante, …) kan u aanspraak maken op een vermindering van de werkgeversbijdragen.

Deze maatregel zal vanaf 1 juli 2017 worden opgeheven: u zal dit voordeel vanaf 1 juli 2017 niet meer kunnen genieten voor het huispersoneel dat u tewerkstelt in een vestigingseenheid gevestigd in het Franstalig Waals Gewest.

Overgangsmaatregelen

De voordelen van deze maatregel (RSZ-vermindering) lopen tot het einde van hun geldigheidsduur maar uiterlijk tot 30 juni 2020 voor de werknemers aangeworven vóór 1 juli 2017.

Bronnen: Decreet van 2 februari 2017 betreffende de steun voor tewerkstelling ten behoeve van de doelgroepen, BS 16.03.2017; decreet van 2 februari 2017 betreffende het inschakelingscontract, BS 16.03.2017.

Auteur: Anne Ghysels

29/06/2017