Waals Gewest: Tewerkstellingssteun (7): bye bye federale voordelen voor de tewerkstelling van uw jonge werknemers

Auteur: Anne Ghysels
Datum:

In het kader van haar gewestelijk werkgelegenheidsbeleid schaft de Waalse regering verschillende federale maatregelen tot vermindering van de werkgeversbijdragen aan de sociale zekerheid af.
De RSZ-vermindering op de werkgeversbijdragen voor de tewerkstelling van jonge werknemers en de Activa Start-maatregel waarmee u een uitkering van de werknemer zijn nettoloon kan aftrekken, worden afgeschaft vanaf 1 juli 2017.

Vanaf 1 juli 2017 zal u deze twee financiële steunmaatregelen niet meer kunnen genieten voor de jonge werknemers die u tewerkstelt in een vestigingseenheid gevestigd in het Franstalig Waals Gewest.

Overgangsmaatregelen

De voordelen van deze twee maatregelen (RSZ-vermindering Jonge werknemers en Activa Start) lopen tot het einde van hun geldigheidsduur maar uiterlijk tot 30 juni 2020 voor de werknemers aangeworven vóór 1 juli 2017.

De voordelen die vermeld staan op de Start-werkkaarten kunnen slechts toegepast worden indien de aanwerving van de werknemer plaatsvindt vóór 1 juli 2017.

De RVA zal binnenkort de bijzondere regels bekendmaken die zullen gelden wanneer een werknemer die het recht opent op een van deze twee maatregelen binnen of buiten het Franstalig Waals Gewest verhuist.

Bronnen: Decreet van 2 februari 2017 betreffende de steun voor tewerkstelling ten behoeve van de doelgroepen, BS 16.03.2017; decreet van 2 februari 2017 betreffende het inschakelingscontract, BS 16.03.2017.

Auteur: Anne Ghysels

27/06/2017