Waals Gewest: Tewerkstellingssteun (5): bye bye Activa

Auteur: Anne Ghysels
Datum:

In het kader van haar gewestelijk werkgelegenheidsbeleid schaft de Waalse regering verschillende federale maatregelen tot vermindering van de werkgeversbijdragen aan de sociale zekerheid af.

Het Plan Activa dat u het recht opent op RSZ-bijdrageverminderingen en/of de activering van een werkuitkering wordt afgeschaft op 1 juli 2017.

Vanaf 1 juli 2017 zal u geen Plan Activa meer kunnen genieten voor de werknemers die u tewerkstelt in een vestigingseenheid gevestigd in het Franstalig Waals Gewest.

Overgangsmaatregelen

De voordelen van het Plan Activa (RSZ-verminderingen en/of activering van een werkuitkering) lopen tot het einde van hun geldigheidsduur maar uiterlijk tot 30 juni 2020 voor de werknemers aangeworven vóór 1 juli 2017.

We vestigen uw aandacht op het feit dat de werkkaarten die vanaf vandaag worden afgeleverd een geldigheidsduur tot uiterlijk 30 juni 2017 hebben (en niet voor 6 maanden).  

De voordelen die vermeld staan op de werkkaarten kunnen slechts toegepast worden indien de aanwerving van de werknemer plaatsvindt vóór 1 juli 2017.

De RVA zal binnenkort de bijzondere regels bekendmaken die zullen gelden wanneer een werknemer die het recht opent op een Plan Activa binnen of buiten het Franstalig Waals Gewest verhuist.

Bronnen: Decreet van 2 februari 2017 betreffende de steun voor tewerkstelling ten behoeve van de doelgroepen, BS 16.03.2017; decreet van 2 februari 2017 betreffende het inschakelingscontract, BS 16.03.2017.

Auteur: Anne Ghysels

26/06/2017