Waals gewest: Nieuwe bijkomende steunmaatregel

Auteur: Valérie Mawet (Legal Expert)
Datum:

De Waalse regering heeft beslist om een rechtstreekse tussenkomst toe te kennen voor het inkomstenverlies van ondernemingen die nog steeds ten volle de impact ondervinden van de gezondheidsmaatregelen.

Deze nieuwe steunregeling houdt tegelijkertijd rekening met het omzetcijfer van de onderneming of de zelfstandige en de omvang in effectieve cijfers (aantal voltijdse eenheden).

Welke sectoren komen in aanmerking ?

Deze steun kan ingeroepen worden in de volgende sectoren:

 • vervoer van reizigers in steden of voorsteden
 • traiteurdiensten
 • discotheken, dancings en gelijkaardig
 • vertoning van bioscoopfilms
 • ontwerp van tentoonstellingsstands
 • fotografie-activiteiten
 • andere fotografie-activiteiten
 • verhuur van vaatwerk, bestek, glazen, keukengerei, elektrische toestellen en huishoudelektro
 • verhuur en lease van textiel, kleding, sieraden en schoeisel
 • verhuur en lease van bloemen en planten
 • verhuur en lease van tenten
 • activiteiten van reisbureaus, touroperators, reserveringsdiensten en aanverwante activiteiten
 • organisatie van vakbeurzen en congressen
 • creatieve en artistieke activiteiten, voorstellingen
 • kermisactiviteiten

Wat zijn de toekenningsvoorwaarden?

Zelfstandigen en ondernemingen die vallen onder de bovengenoemde sectoren moeten voor het derde kwartaal van 2020 een omzetverlies van minstens 60% aantonen (ten opzichte van dezelfde periode in 2019). Indien dit het geval is, zullen zij een vergoeding ontvangen van 15% van het omzetcijfer, geplafonneerd tot de volgende bedragen:

 • Categorie 1 : 0 VTE : plafond tussenkomst van 3.000 euro.
 • Categorie 2 : 1 tot 9 VTE : plafond tussenkomst van 6.000 euro.
 • Categorie 3 : van 10 tot minder dan 50 VTE : plafond tussenkomst van 12.000 euro.
 • Categorie 4 : 50 VTE en meer : plafond tussenkomst van 24.000 euro.

En voor de starters ?

Voor starters wordt een specifieke maatregel voorzien. Een eenmalig forfaitair bedrag van 1.500 euro zal toegekend worden aan zelfstandigen en ondernemingen die werden opgericht tussen 1 april 2019 en 12 maart 2020 en voor wie de vergoeding, berekend op basis van een percentage van 15%, minder gunstig is dan het vermelde bedrag.

Hoe en vanaf wanneer kan de aanvraag ingediend worden ?

De aanvragen moeten ingediend worden via het platform van het Waals gewest. Vanaf wanneer dit zal kunnen gebeuren, zal binnenkort meegedeeld worden.

 

Bron : website Waals gewest

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.