Waals Gewest: maatregelen ten gunste van de knelpuntberoepen

Auteur: Anne Ghysels
Datum:

De Waalse regering kondigt nieuwe maatregelen aan die het tekort aan werkkrachten in de knelpuntberoepen moet wegwerken. Er zijn drie maatregelen voorzien. Eén daarvan is al in werking getreden.

PREMIE VOOR DE WERKNEMER

Vanaf 1 september 2018 heeft de jongere die slaagt in zijn opleiding die toegang geeft tot een knelpuntberoep recht op een premie van € 350. Hij kan ook aanspraak maken op coaching als voorbereiding op zijn sollicitatiegesprekken.

‘OPÉRATION COUP DE POING’ TEGEN HET TEKORT

De werkgever die 8 personen nodig heeft voor eenzelfde functie kan aan de Forem een opleiding op maat vragen die is aangepast aan de behoeften van de onderneming. De werkgever moet vervolgens 80% van de geslaagden aanwerven.

VEREENVOUDIGING VAN HET PFI

De administratie van het ‘Plan formation insertion’ (PFI) zal worden vereenvoudigd: de werknemer zal zijn vergoeding rechtstreeks van de Forem krijgen en niet meer via de werkgever. Deze laatste zal een factuur krijgen van de Forem.

De maatregel geldt momenteel enkel voor de privésector maar zal ook voor de openbare sector worden opengesteld. De inwerkingtreding is aangekondigd voor begin 2019. Meer details zijn niet gekend.

In een volgende infoflash zullen we terugkomen op de wijzigingen in deze laatste maatregel.

Bron: UWE