Waals gewest: het plan "impulsion insertion”

Auteur: Anne Ghysels
Datum:

Gezien het gebrek aan succes van het plan "Impulsion insertion”, heeft de Waalse regering beslist om haar budgetten toe te wijzen aan andere maatregelen.

Het plan “Impulsion Insertion” (zie onze Infoflash van 22 juni 2017) werd dan ook afgeschaft op 1 januari 2019. 

De inschakelingscontracten die afgesloten werden voor 1 januari 2019, zullen de activering van de uitkering verder blijven genieten tot aan de vervaldag (d.w.z. maximum 1 jaar), mits de vereiste voorwaarden worden vervuld.

De wettekst wordt binnenkort gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Bron: ontwerp van decreet tot afschaffing van het decreet van 2 februari 2017 betreffende het inschakelingscontract en het besluit van 22 juni 2017 houdende uitvoering van het decreet van 2 februari 2017 betreffende het inschakelingscontract.