Waals Gewest: Covid-19-premie. ‘Attest’ zei u?

Auteur: Anne Ghysels (Legal Expert)
Datum:

In het kader van de Covid-19-crisis biedt het Waalse Gewest bepaalde Waalse ondernemingen de mogelijkheid een eenmalige premie van € 5000 aan te vragen (zie onze infoflashes van 1 april, 17 april en 28 april 2020).

Kunnen deze premie onder andere genieten:

  • de zeer kleine ondernemingen, d.w.z. de ondernemingen die minder dan 10 personen tewerkstellen en waarvan het jaarlijkse omzetcijfer of het totaal van de jaarlijkse balans niet hoger is dan 2 miljoen euro.
  • de kleine ondernemingen, d.w.z. de ondernemingen die minder dan 50 personen tewerkstellen en waarvan het jaarlijkse omzetcijfer of het totaal van de jaarlijkse balans niet hoger is dan 10 miljoen euro.

Op het online-aanvraagformulier voor de premie wordt gevraagd om dit te bevestigen (https://indemnitecovid.wallonie.be). U kunt daarvoor twee snelle en efficiënte middelen gebruiken:

Het Waalse Gewest zelf stelde ons deze twee mogelijkheden voor tijdens onze recente contacten.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.