Vrijwilligerswerk: grenzen van de niet-belastbare vergoedingen op 01.01.2015

Auteur: Peggy Criel
Datum:

Clubs, federaties, verenigingen, instellingen of de overheid kunnen in het kader van hun sportieve, sociale of culturele doeleinden vergoedingen toekennen aan hun onbezoldigde vrijwilligers als forfaitaire terugbetaling van kosten. Deze vergoedingen zijn niet belastbaar als zij werkelijke kosten dekken en als zij bepaalde grensbedragen niet overschrijden. De grensbedragen voor 2015 zijn ondertussen gekend.

Forfaitaire terugbetaling van kosten

De vergoedingen die de clubs, federaties, verenigingen, instellingen of de overheid kunnen toekennen aan hun onbezoldigde vrijwilligers vertegenwoordigen de forfaitaire terugbetaling van:

  • de kosten voor de verplaatsingen die de vrijwilligers met hun eigen vervoermiddel of met het gemeenschappelijk vervoer afleggen tussen hun woonplaats en de zetel van de club, federatie, vereniging of instelling of de plaats van waaruit de activiteiten worden georganiseerd, geleid of bestuurd (bijvoorbeeld clublokaal, sportterrein, cultureel centrum, vergaderzaal, enz.) of de plaatsen die met de activiteiten van de vereniging verband houden maar die geen vaste plaats van activiteit zijn (verplaatsingen voor uitwedstrijden, manifestaties, voordrachten, vormingsdagen, enz.);
  • de verblijfkosten (inzonderheid verfrissingen en maaltijden);
  • alle andere kosten waarvoor het wegens de aard en het geringe bedrag niet gebruikelijk is bewijsstukken voor te leggen (kosten i.v.m. sportuitrusting, telefoon, fax, gebruik PC, internet, briefwisseling, documentatie, klein materiaal, enz.).

Grensbedragen 2015

Deze vergoedingen die worden toegekend als forfaitaire terugbetaling van kosten zijn niet belastbaar als zij werkelijke kosten dekken en als zij bepaalde grensbedragen niet overschrijden. Vanaf 1 januari 2015 zijn de volgende grensbedragen van toepassing:

  • € 32,71 per dag;
  • € 1.308,38 per jaar.

Overschrijding van de grensbedragen

Wordt de dag- of jaargrens van de vergoeding overschreden tijdens een bepaalde belastbare periode, dan moeten alle inkomsten die voortvloeien uit het vrijwilligerswerk, integraal als belastbare inkomsten worden aangemerkt. In dat geval kunnen die vergoedingen alleen van belasting worden vrijgesteld als terugbetaling van eigen kosten van de club of federatie als het dubbele bewijs wordt geleverd dat:

  • de vergoeding bedoeld is om de eigen kosten van de club, federatie, vereniging, instelling of overheid te dekken;
  • de vergoeding daadwerkelijk voor dergelijke kosten werd aangewend.

Bron: 14 de Addendum dd 06.01.2015 bij de circulaire nr. Ci.RH.241/509.803 (AAFisc. Nr. 8/2003) dd. 5.3.1999.

Auteur: Peggy Criel

23/01/2015