Vrijstelling van het kwartaal van stopzetting voor zelfstandigen die na de wettelijke leeftijd op pensioen gaan

Auteur: Compass
Datum:

Recent werd een wetsontwerp goedgekeurd dat ervoor zorgt dat zelfstandigen die hun activiteit stopzettten na de wettelijke pensioenleeftijd geen bijdragen meer moeten betalen voor het kwartaal waarin hun pensioen ingaat, op voorwaarde dat hun beroepsactiviteit in de loop van dat kwartaal wordt stopgezet. Deze nieuwe maatregel zal van toepassing zijn in 2019.

Voorbeeld: Een zelfstandige van 70 jaar beslist om zijn rustpensioen te laten ingaan op 15 mei 2019 en stopt met zijn zelfstandige activiteit op 15 juni 2019. Hij zal vanaf nu de sociale bijdrage van het tweede kwartaal van 2019 niet moeten betalen.

Momenteel zijn enkel zelfstandigen die hun vervroegd pensioen nemen of die hun activiteit stopzetten tijdens het kwartaal waarin ze de wettelijke pensioenleeftijd bereiken, vrijgesteld van de betaling van de bijdrage voor dat kwartaal.

Het voorontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State.