Vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor wetenschappelijk onderzoek: aanmelding van de O&O-projecten of -programma’s

Auteur: Peggy Criel
Datum:

Om te kunnen genieten van een vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing in het kader van wetenschappelijk onderzoek zijn ondernemingen verplicht de onderzoeks- of ontwikkelingsprojecten of -programma’s waarin de onderzoekers zijn tewerkgesteld aan te melden. Deze verplichting geldt vanaf 1 januari 2015 ook voor de ‘bestaande’ O&O-projecten of programma’s.

Aanmeldingsverplichting

Sedert 1 januari 2014 moeten ondernemingen die gebruik wensen te maken van de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing op de lonen van hun wetenschappelijke onderzoekers hun O&O-projecten of -programma’s aanmelden bij de programmatorische overheidsdienst wetenschapsbeleid (BELSPO).  Hierbij moet worden aangetoond dat de onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten zich op het terrein van het fundamenteel onderzoek, het industrieel onderzoek of de experimentele ontwikkeling situeren.

Voor projecten of programma’s die reeds bestonden op 31 december 2013 (‘bestaande’ O&O-projecten of -programma’s) geldt deze verplichting pas sedert 1 januari 2015. Dit wil zeggen dat om vanaf 1 januari 2015 verder te kunnen blijven genieten van de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing  voor projecten of programma’s die reeds bestonden op 31 december 2013, de aanmelding van de projecten of programma’s ten laatste op 31 december 2014moest gebeuren.

Gebeurt de aanmelding van de O&O-projecten of –programma’s na 1 januari 2015, dan zal de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing pas vanaf de datum van aanmelding kunnen worden toegekend.

Wie moet aanmelden?

De aanmeldingsverplichting geldt voor de volgende ondernemingen:

  • ondernemingen die wetenschappelijke onderzoekers tewerkstellen in het kader van samenwerkingsovereenkomsten met universiteiten, hogescholen of erkende wetenschappelijke instellingen;
  • Young Innovative Companies die wetenschappelijke onderzoekers tewerkstellen;
  • ondernemingen die wetenschappelijke onderzoekers tewerkstellen die in het bezit zijn van een diploma van doctor, burgerlijk ingenieur of master in bepaalde studiegebieden.

Waar moeten de O&O-projecten of -programma’s worden aangemeld?

De aanmelding van de O&O- projecten of programma’s gebeurt bij de programmatorische overheidsdienst wetenschapsbeleid (BELSPO). Praktische informatie omtrent de aanmelding van O&O-projecten of -programma’s is terug te vinden op de website van BELSPO (http://www.belspo.be/belspo/organisation/fisc_nl.stm).

Bron: Wet van 17 juni 2013 houdende fiscale en financiële bepalingen en bepalingen betreffende de duurzame ontwikkeling, B.S. 28.06.2013.

Auteur: Peggy Criel

20/01/2015