Vrijstelling tot vervanging werkloze met bedrijfstoeslag: leeftijd opgetrokken tot 62 jaar

Auteur: Peggy Criel
Datum:

Sedert 1 januari 2015 is een werkgever verplicht om een werknemer die toetreedt tot het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag te vervangen zolang de werknemer de leeftijd van 62 jaar niet heeft bereikt op het einde van de arbeidsovereenkomst.

Principe

Een werkgever is verplicht om alle werknemers die toetreden tot het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag te vervangen en dit gedurende minstens 3 jaar.

Deze vervangingsverplichting geldt niet wanneer de onderneming werd erkend als onderneming in moeilijkheden of in herstructurering of indien de werkgever werd vrijgesteld van de vervanging door de minister van Werk of de directeur van het werkloosheidsbureau van de RVA.

Bovendien was er tot eind 2014 een vrijstelling van vervanging indien de werknemer op het einde van de arbeidsovereenkomst de leeftijd van 60 jaar had bereikt.

Verhoging van de leeftijd

Sedert 1 januari 2015 is een werkgever verplicht om een werknemer te vervangen zolang de werknemer de leeftijd van 62 jaar niet heeft bereikt op het einde van de arbeidsovereenkomst. De leeftijd werd dus opgetrokken van 60 tot 62 jaar.

Opgelet, de verhoging geldt niet voor een werknemer die op basis van een SWT vanaf 60 jaar (voor meer info over dit SWT: zie infoflash van 8 januari 2015) toetreedt tot het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag.

Bovendien is de verhoging van de leeftijd enkel van toepassing op de arbeidsovereenkomsten die effectief een einde nemen na 31 december 2014 en voor zover de werknemer de leeftijd van 60 jaar niet heeft bereikt op 31 december 2014.

Bron: Koninklijk besluit van 23 april 2013 tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 mei 2007 tot regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag, BS 2 oktober 2013.

Auteur: Peggy Criel

09/01/2015