VOV: gemeenschappelijk initiatiefrecht in schooljaar 2021-22

Auteur: Jonas Verplanken (Legal Expert)
Datum:

De Vlaamse Regering voorziet enkele aanpassingen aan het Vlaams Opleidingsverlof (VOV) voor het schooljaar 2021-2022. Extra uren en budget worden voorzien om opleidingen mogelijk te maken op gezamenlijk initiatief van werkgever en werknemer. Daarnaast is er een bijkomende wijziging om sneller te voldoen aan de minimumvoorwaarde van 32 uur opleiding.

Gemeenschappelijk initiatiefrecht

De Vlaamse Regering wil werknemers meer aanmoedigen om opleidingen te volgen. Bij wijze van experiment krijgt de werkgever daarom de rol om opleidingen voor te stellen aan hun werknemers zodat ze hun toekomstkansen in de sector of op de Vlaamse arbeidsmarkt versterken.

Van een verplichting door de werkgever kan geen sprake zijn, vandaar de term gemeenschappelijk initiatiefrecht. De opleidingen die de werkgever voorstelt aan de werknemer hoeven niet gerelateerd te zijn aan de huidige job. Opleidingen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de huidige job blijven ten laste van de werkgever.

Het maximum aantal uren VOV wordt verdubbeld voor de werknemers die gebruik maken van dit gemeenschappelijk initiatiefrecht: Er kunnen maximum voor 125 uur terugbetalingsaanvragen ingediend worden voor opleidingen op initiatief van de werknemer, en maximum voor 125 uur terugbetalingsaanvragen voor opleidingen op voorstel van de werkgever (met instemming van de werknemer).

In totaal zal de werknemer dus recht hebben op 250 uur Vlaams Opleidingsverlof.

Minimumvoorwaarde 32 uren

Daarnaast voorziet de Vlaamse Regering een wijziging om sneller te voldoen aan de minimumvoorwaarde van 32 uren opleiding: de werknemer kan voortaan meerdere opleidingen bij verschillende opleidingsverstrekkers combineren om te voldoen aan deze voorwaarde.

Meer informatie

De bepalingen zoals hierboven beschreven werden nog niet gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Bronnen:

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.