Voordelen van alle aard – Leningen met verminderde rentevoet of renteloze leningen

Auteur: Isabelle Caluwaerts
Datum:

De rentevoeten voor het bepalen van sommige voordelen van alle aard zijn verschenen in het Belgisch Staatsblad.
Aan de hand van deze rentevoeten kan de waarde worden bepaald van de voordelen die in 2017 (en 2018 in afwachting van de publicatie van de rentevoeten 2018 en krachtens een administratieve tolerantie) werden toegekend onder de vorm van diverse leningen.

A. Hypothecaire leningen met vaste rentevoet

Jaar waarin de leningsovereenkomst is gesloten

Referentierentevoet

Leningen gewaarborgd door een gemengde levensverzekering

Andere leningen

2016

1,65 %

1,78 %

2017

2,13 %

 2,00 %

 B. Niet-hypothecaire leningen met vaste looptijd

Jaar waarin de leningsovereenkomst is gesloten

Leningen ter financiering van de aankoop van een wagen (maandelijks lastenpercentage)

Andere leningen (maandelijks lastenpercentage)

2016

0,06

0,13

2017

0,06

0,20

C. Niet-hypothecaire leningen zonder welbepaalde looptijd

Jaar waarin de ontlener heeft beschikt over de ontleende sommen

Referentierentevoet

2016

9,27 %

2017

8,78 %

Bron: Koninklijk Besluit van 26 januari 2018 tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard in geval van toekenning van een renteloze lening of een lening tegen verminderde rentevoet, B.S. 30 januari 2018.

Auteur: Isabelle Caluwaerts

08/02/2018