Voordelen van alle aard – Leningen met verminderde rentevoet of renteloze leningen (2013)

Auteur: Peggy Criel
Datum:

De rentevoeten voor het bepalen van
sommige voordelen van alle aard zijn verschenen in het Belgisch Staatsblad.

Aan de hand van deze rentevoeten kan
de waarde worden bepaald van de voordelen die in 2013 (en 2014 in afwachting
van de publicatie van de rentevoeten 2014 en krachtens een administratieve
tolerantie) werden toegekend onder de vorm van diverse leningen.

Jaar waarin de leningsovereenkomst
is gesloten

Referentierentevoet

Leningen gewaarborgd
door een gemengde levensverzekering

Andere
leningen

2012

4,63 %

3,32 %

2013

4,45 %

 3,20 %

Jaar waarin de leningsovereenkomst
is gesloten

Leningen
ter financiering van de aankoop van een wagen (maandelijks lastenpercentage)

Andere
leningen (maandelijks lastenpercentage)

2012

0,14 %

0,17 %

2013

0,12 %

0,23 %

 C. Niet-hypothecaire leningen zonder welbepaalde looptijd 

Jaar waarin de ontlener heeft
beschikt over de ontleende sommen

Referentierentevoet

2012

9,50 %

2013

8,80 %

 

Bron: Koninklijk Besluit van 21 februari 2014 tot
wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard in
geval van toekenning van een renteloze lening of een lening tegen verminderde
rentevoet, B.S. 26 februari 2014.

Auteur: Peggy Criel

26/02/2014