Voorafgaande beslissingen m.b.t. de terugbetaling van kosten

Auteur: Isabelle Caluwaerts (Legal Expert)
Datum:

Partena Professional kan u hierin bijstaan

Contacteer onze tax&legal experts

Bedrijven die een voorafgaande beslissing willen verkrijgen m.b.t. kosten eigen aan de werkgever voor het telewerk dat de regering heeft opgelegd in de strijd tegen het coronavirus, kunnen daartoe het formulier gebruiken dat de Dienst Voorafgaande Beslissingen van de FOD Financiën op zijn website ter beschikking stelt. Isabelle Calluwaerts, Legal Expert bij Partena Professional, legt alles uit.

Waarover gaat het precies?

Het betreft de tijdelijke (zolang de maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad van kracht zijn) toekenning van een forfaitaire telewerkvergoeding aan werknemers die, in het raam van de verplichting voor bedrijven om telewerk te organiseren, kosten maken die eigen zijn aan de werkgever. Die vergoeding zal worden beschouwd als een terugbetaling van uitgaven eigen aan de werkgever waarop de begunstigde gedurende de coronaviruscrisis geen belastingen moet betalen. De vergoeding bedraagt maximaal 126,94 EUR per maand (cf. bedrag waarin de RSZ voorziet in zijn administratieve instructies voor het eerste kwartaal 2020).

Welke werknemers?

Aangezien het een specifieke en tijdelijke maatregel is, wordt er geen verschil gemaakt tussen de verschillende categorieën van functies en krijgen alle werknemers dezelfde vergoeding.

Welke kosten?

De kosten die door de vergoeding worden gedekt omvatten de kosten voor de inrichting en het gebruik van een bureau in de privéwoning van de werknemer, de kosten voor klein kantoormateriaal, de kosten voor het onderhoud en de reiniging van het bureau, de kosten voor elektriciteit, water en verwarming, de verzekeringen, de onroerende voorheffing, ...

Om mogelijke overlapping met andere kantoorkostenvergoedingen te voorkomen zullen alleen die vergoedingen kunnen worden toegekend welke in overeenstemming zijn met de aanvraag tot voorafgaande beslissing.

Hoe ga je te werk? 

Het aanvraagformulier is beschikbaar op www.ruling.be en moet per e-mail naar de voorzitter van de Dienst Voorafgaande Beslissingen (dvbsda@minfin.fed.be) worden gestuurd.

Bronnen https://www.ruling.be/nl/nieuws/aanvraag-thuiswerk-covid-19

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.