Vlaanderen positioneert zich als voorstander van de afschaffing van de vestigingswet

Auteur: SmartStart
Datum:

Op 17 maart 2017 heeft de Vlaamse regering een belangrijke nota goedgekeurd met het oog op de afschaffing van de toegang tot gereglementeerde beroepen, met uitzondering van deze die gelinkt zijn aan de bouwsector en aan het beroep van installateur-frigorist.


Het zal dan dus niet meer nodig zijn om een diploma of een afdoende vroegere beroepspraktijk te hebben om een activiteit op te starten als slager, kapper, schoonheidsspecialist, restaurateur, enz…

De Vlaamse regering baseert zich op een Europese richtlijn die meer flexibele voorwaarden voorziet om een handelsactiviteit op te starten in de Europese Unie.

Momenteel bestaat er een discriminatie ten aanzien van een Belg ten opzichte van een EU-burger, die een handelsactiviteit wil opstarten in België. Het is voor een EU-burger eigenlijk eenvoudiger om in België een handelsactiviteit op te starten, dan voor een Belg. Daarom heeft de Vlaamse regering beslist om de vestigingswet af te schaffen. De afschaffing van de toegangen waarvan sprake, zou ten laatste ingaan op 1 januari 2018.

De nota die goedgekeurd werd door het Vlaams gewest is enkel een oriëntatienota, en geen reglementaire tekst. De huidige reglementering blijft dus van toepassing en moet nog verder toegepast worden tot de datum waarop de officiële afschaffing ingaat.

Quid Wallonië en Brussel ?

Op dit ogenblik hebben het Waals en het Brussels hoofdstedelijke gewest nog geen beslissing genomen en worden de verschillende mogelijkheden bestudeerd.

Wij houden u zeker op de hoogte van de evolutie in deze materie !

Auteur: SmartStart

04/05/2017