Vlaamse doelgroepvermindering voor middengeschoolde jongeren: nieuwe voorwaarde vanaf 1 oktober 2017

Auteur: Els Poelman
Datum:

Een aanpassing van de voorwaarden moet vermijden dat deze vermindering wordt gebruikt bij tewerkstelling van hooggeschoolde jongeren.

Achtergrond

Sinds juli 2016 loopt in het Vlaams Gewest een doelgroepvermindering voor laag- en middengeschoolde jongeren. Om misbruik te voorkomen worden de voorwaarden nu scherper gesteld.

De Vlaamse overheid wil vermijden dat werkgevers jongeren aanwerven kort vóór het beëindigen van hun hogere opleiding, om alsnog de doelgroepvermindering “middengeschoolde” te laten ingaan voor wat in werkelijkheid een hooggeschoolde tewerkstelling is.

De oorspronkelijke reglementering kende al een anti-misbruikbepaling, maar die bleek niet efficiënt omdat de controle pas achteraf kon gebeuren. De nieuwe formulering maakt het verplicht de situatie van de jongere te evalueren op het ogenblik van aanwerving.

Aanwervingen vanaf 1 oktober 2017

De verstrenging heeft uitsluitend impact bij overgang van midden- naar hooggeschoold.

De definitie van midden-geschoolde is niet gewijzigd: het is een jongere die hoogstens beschikt over één van deze diploma’s/getuigschriften:

  • diploma secundair onderwijs;
  • studiegetuigschrift van het tweede jaar van de derde graad van het secundair onderwijs;
  • gelijkwaardig diploma of getuigschrift (lijst is door Vlaamse Regering bepaald)

Voor aanwervingen vanaf 1 oktober 2017 wordt daaraan toegevoegd: de jongere (bij aanwerving nog middengeschoold) volgt geen opleiding waarbij hij binnen de vier maanden, te rekenen vanaf de dag van aanwerving, een diploma of graad kan behalen die valt buiten de definitie van middengeschoold.

De doelgroepvermindering is dus niet meer toepasbaar bij aanwerving van een middengeschoolde jongere die hoger onderwijs volgt én binnen de vier maanden na aanwerving het bijhorende diploma kan behalen. De werkgever moet de situatie van de jongere, met inbegrip van het geplande diploma, evalueren op het ogenblik van aanwerving.

Wat indien het diploma niet wordt behaald?

Als vier maanden na de aanwerving blijkt dat het geplande diploma niet is behaald, kan de werkgever alsnog de doelgroepvermindering middengeschoolde toepassen. Voor verstreken kwartalen moet een wijzigende dmfa worden ingediend.

Controle van de dmfa

De RSZ zal de noodzakelijke gegevens moeten consolideren om de situatie van de jongere, inclusief lopende opleiding en gepland diploma, te evalueren vanaf de eerst ingediende dmfa. Wij verwachten meer praktische informatie in de loop van het vierde kwartaal 2017.

Overstap van laag- naar middengeschoold: geen wijziging

De verstrenging slaat enkel op jongeren die binnen de vier maanden na aanwerving hun diploma hoger onderwijs kunnen behalen.

Voor de aanwerving van laaggeschoolden wijzigt er niets – een eventueel gepland diploma is geen element van evaluatie op het ogenblik van aanwerving.

Andere voorwaarden blijven ongewijzigd

De andere voorwaarden gekoppeld aan de Vlaamse doelgroepvermindering voor jongeren (leeftijd, loongrens, tewerkstelling in Vlaams Gewest, …) zijn niet gewijzigd. Raadpleeg onze Infoflash van 1 juni 2016.

Bron: Decreet van 7 juli 2017 houdende diverse bepalingen met betrekking tot het beleidsdomein Werk en Sociale Economie, B.S. 1 augustus 2017.

Auteur: Els Poelman

28/08/2017

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.